Visa allt om Gunnar Eriksson Catering AB
Visa allt om Gunnar Eriksson Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 166 1 994 1 907 2 226 2 133 2 168 2 248 2 153 2 234 2 946
Övrig omsättning 171 222 266 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 93 128 57 -18 -50 21 10 -106 35
Resultat efter finansnetto 134 87 117 45 -27 -56 16 5 -108 12
Årets resultat 80 76 117 45 -27 -56 16 5 -108 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 20 15 22 11 26 26 108 174 210
Omsättningstillgångar 526 318 240 169 213 136 242 192 269 505
Tillgångar 539 338 255 190 224 161 268 300 443 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 188 112 -5 -50 -23 33 17 11 119
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 242 150 144 195 274 185 235 283 431 596
Skulder och eget kapital 539 338 255 190 224 161 268 300 443 715
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 415 365 342 372 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 681 608 575 541 511 125 156 166 251 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 279 244 276 228 261 179 178 271 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 337 2 216 2 173 2 226 2 133 2 168 2 248 2 153 2 234 2 946
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 997 1 907 1 113 1 067 2 168 2 248 2 153 2 234 1 473
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 445 821 404 370 802 765 751 895 486
Rörelseresultat, EBITDA 142 103 135 67 -4 -36 103 92 -28 106
Nettoomsättningförändring 8,63% 4,56% -14,33% 4,36% -1,61% -3,56% 4,41% -3,63% -24,17% -%
Du Pont-modellen 25,05% 27,51% 50,20% 30,00% -8,04% -31,06% 7,84% 4,00% -23,93% 4,90%
Vinstmarginal 6,23% 4,66% 6,71% 2,56% -0,84% -2,31% 0,93% 0,56% -4,74% 1,19%
Bruttovinstmarginal 66,11% 64,29% 64,39% 64,82% 60,15% 56,73% 58,94% 59,68% 59,31% 59,06%
Rörelsekapital/omsättning 13,11% 8,43% 5,03% -1,17% -2,86% -2,26% 0,31% -4,23% -7,25% -3,09%
Soliditet 54,06% 55,62% 43,92% -2,63% -22,32% -14,29% 12,31% 5,67% 2,48% 16,64%
Kassalikviditet 203,31% 187,33% 138,89% 63,08% 61,68% 50,27% 88,09% 51,24% 52,44% 78,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...