Visa allt om Bröderna M & J Kök AB
Visa allt om Bröderna M & J Kök AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 187 3 259 2 969 2 878 2 493 1 895 979 0 0 3 583
Övrig omsättning 303 - 1 - 2 - - - 21 1 632
Rörelseresultat (EBIT) 70 266 124 115 87 -112 24 -53 13 1 585
Resultat efter finansnetto 71 267 125 115 76 -120 18 -22 44 1 590
Årets resultat 55 155 79 165 128 -9 11 -22 21 858
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 641 239 328 489 633 787 859 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 047 1 414 1 081 847 632 262 520 926 1 738 1 736
Tillgångar 1 689 1 653 1 410 1 336 1 265 1 049 1 379 926 1 738 1 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 985 830 751 586 458 467 456 1 014 992
Obeskattade reserver 177 177 110 86 197 297 408 408 408 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
Kortfristiga skulder 472 491 470 499 483 295 504 6 316 346
Skulder och eget kapital 1 689 1 653 1 410 1 336 1 265 1 049 1 379 926 1 738 1 736
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 360 0 0 0 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 089 791 1 013 964 755 198 58 0 0 925
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 386 353 332 251 235 148 9 0 0 434
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 514 0
Omsättning 3 490 3 259 2 970 2 878 2 495 1 895 979 0 21 5 215
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 3 3 0 0 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 637 652 594 576 623 632 326 - - 448
Personalkostnader per anställd (tkr) 297 229 204 207 212 229 23 - - 202
Rörelseresultat, EBITDA 142 371 292 280 249 43 103 -53 13 1 585
Nettoomsättningförändring -2,21% 9,77% 3,16% 15,44% 31,56% 93,56% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 4,26% 16,21% 9,01% 8,68% 6,88% -10,68% 1,74% -% -% 91,65%
Vinstmarginal 2,26% 8,22% 4,28% 4,03% 3,49% -5,91% 2,45% -% -% 44,40%
Bruttovinstmarginal 58,05% 58,85% 57,43% 58,55% 57,28% 52,24% 36,77% -% -% 67,71%
Rörelsekapital/omsättning 18,04% 28,32% 20,58% 12,09% 5,98% -1,74% 1,63% -% -% 38,79%
Soliditet 69,75% 67,94% 64,95% 60,96% 57,80% 64,53% 55,67% 80,97% 75,25% 73,65%
Kassalikviditet 221,40% 286,35% 226,81% 166,53% 127,74% 85,42% 101,19% 15 433,33% 550,00% 501,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...