Visa allt om ENS Entertainment Network Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
Nettoomsättning 160 904 1 086 313 1 721 709 1 840 958 1 663 739 2 731 737 2 799 791 2 347 527 2 217 684 2 255 351
Övrig omsättning 1 231 52 10 3 67 5 095 - 101 700 - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 631 -18 467 -2 641 -29 666 -17 072 7 954 1 878 -2 048 617 -889
Resultat efter finansnetto -73 324 -21 307 -5 872 -31 565 -19 334 7 990 3 443 1 931 3 140 2 624
Årets resultat -73 324 -32 707 -6 609 -23 267 -10 895 4 890 20 6 363 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 252 58 393 88 322 90 392 65 347 24 135 11 143 11 634 15 805 19 440
Omsättningstillgångar 140 441 195 658 314 201 481 501 406 094 467 949 619 573 389 695 385 875 390 659
Tillgångar 153 693 254 051 402 523 571 893 471 441 492 084 630 716 401 329 401 680 410 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 984 9 508 2 372 8 981 14 598 7 914 3 024 9 363 3 000 3 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 600 3 300 0 6 993 3 928
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 54 584 110 000 96 000 63 000 20 196 21 976 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 709 189 959 290 151 466 912 393 843 459 374 602 416 391 966 391 687 403 171
Skulder och eget kapital 153 693 254 051 402 523 571 893 471 441 492 084 630 716 401 329 401 680 410 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
2006-03
Löner till styrelse & VD 926 968 1 169 1 924 1 651 1 603 1 455 2 073 1 375 1 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 599 - 0
Löner till övriga anställda 41 448 44 832 67 343 69 920 57 864 32 132 31 905 26 231 23 235 22 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 470 16 277 22 162 25 488 20 343 12 510 11 973 10 695 10 234 9 640
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 6 360 0 0
Omsättning 162 135 1 086 365 1 721 719 1 840 961 1 663 806 2 736 832 2 799 791 2 449 227 2 217 684 2 255 351
Nyckeltal
Antal anställda 104 124 183 208 178 106 102 104 92 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 547 8 761 9 408 8 851 9 347 25 771 27 449 22 572 24 105 25 059
Personalkostnader per anställd (tkr) 697 724 602 563 534 503 451 382 387 373
Rörelseresultat, EBITDA -25 556 4 078 18 149 -15 565 -9 721 13 422 7 827 3 685 7 859 12 351
Nettoomsättningförändring -85,19% -36,90% -6,48% 10,65% -39,10% -2,43% 19,27% 5,85% -1,67% -%
Du Pont-modellen -46,51% -7,24% -0,58% -5,08% -3,53% 1,70% 0,63% 0,58% 0,78% 0,70%
Vinstmarginal -44,42% -1,69% -0,14% -1,58% -1,00% 0,31% 0,14% 0,10% 0,14% 0,13%
Bruttovinstmarginal 96,89% 16,31% 12,28% 10,22% 9,05% 4,95% 5,33% 0,00% 4,28% 4,39%
Rörelsekapital/omsättning 7,91% 0,52% 1,40% 0,79% 0,74% 0,31% 0,61% -0,10% -0,26% -0,55%
Soliditet 16,91% 3,74% 0,59% 1,57% 3,10% 2,30% 0,86% 2,33% 2,00% 1,42%
Kassalikviditet 109,81% 103,00% 108,29% 103,12% 103,11% 101,87% 102,85% 99,42% 98,52% 96,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...