Visa allt om U. OlssonKonsulterna i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 363 2 931 3 968 3 477 4 945 4 237 1 953 2 324 2 287 1 858
Övrig omsättning - - 12 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 442 195 199 231 883 370 163 80 210 -76
Resultat efter finansnetto 475 226 222 264 900 376 175 125 201 -77
Årets resultat 311 136 111 138 486 197 89 67 104 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 212 1 969 1 935 1 667 1 439 1 207 1 044 893 716 428
Omsättningstillgångar 1 379 1 006 1 365 1 351 1 579 1 004 555 675 1 008 682
Tillgångar 3 592 2 975 3 300 3 018 3 018 2 211 1 599 1 568 1 724 1 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 922 1 611 1 475 1 364 1 425 1 039 912 824 846 742
Obeskattade reserver 691 618 577 536 468 238 138 95 63 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 0 0 0 0 15 37 81 103 0
Kortfristiga skulder 971 746 1 248 1 118 1 125 919 512 569 713 358
Skulder och eget kapital 3 592 2 975 3 300 3 018 3 018 2 211 1 599 1 568 1 724 1 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 866 766 604 580 523 288 222 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 741 639 - 0 0 0 0 202 49 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 239 227 319 264 211 255 351 334 248 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 100 70 0 89 0
Omsättning 4 363 2 931 3 980 3 477 4 945 4 237 1 953 2 324 2 287 1 858
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 182 1 466 1 984 1 739 2 473 2 119 977 1 162 1 144 929
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 425 620 523 420 427 492 414 265 445
Rörelseresultat, EBITDA 442 195 200 244 896 383 176 88 215 -56
Nettoomsättningförändring 48,86% -26,13% 14,12% -29,69% 16,71% 116,95% -15,96% 1,62% 23,09% -%
Du Pont-modellen 13,31% 7,76% 7,09% 9,11% 30,25% 17,91% 12,13% 8,55% 12,24% -6,58%
Vinstmarginal 10,96% 7,88% 5,90% 7,91% 18,46% 9,35% 9,93% 5,77% 9,23% -3,93%
Bruttovinstmarginal 42,26% 54,86% 52,49% 51,14% 43,82% 38,92% 77,73% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,35% 8,87% 2,95% 6,70% 9,18% 2,01% 2,20% 4,56% 12,90% 17,44%
Soliditet 68,51% 70,35% 57,58% 58,28% 58,65% 54,93% 63,25% 56,91% 51,70% 67,50%
Kassalikviditet 142,02% 134,85% 108,89% 103,76% 136,89% 109,25% 108,40% 118,63% 141,37% 190,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...