Visa allt om U. OlssonKonsulterna i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om U. OlssonKonsulterna i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 409 4 363 2 931 3 968 3 477 4 945 4 237 1 953 2 324 2 287
Övrig omsättning - - - 12 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 442 195 199 231 883 370 163 80 210
Resultat efter finansnetto 54 475 226 222 264 900 376 175 125 201
Årets resultat 171 311 136 111 138 486 197 89 67 104
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 453 2 212 1 969 1 935 1 667 1 439 1 207 1 044 893 716
Omsättningstillgångar 645 1 379 1 006 1 365 1 351 1 579 1 004 555 675 1 008
Tillgångar 3 098 3 592 2 975 3 300 3 018 3 018 2 211 1 599 1 568 1 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 942 1 922 1 611 1 475 1 364 1 425 1 039 912 824 846
Obeskattade reserver 528 691 618 577 536 468 238 138 95 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 0 0 0 0 15 37 81 103
Kortfristiga skulder 627 971 746 1 248 1 118 1 125 919 512 569 713
Skulder och eget kapital 3 098 3 592 2 975 3 300 3 018 3 018 2 211 1 599 1 568 1 724
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 866 766 604 580 523 288 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 521 741 639 - 0 0 0 0 202 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 177 239 227 319 264 211 255 351 334 248
Utdelning till aktieägare 270 0 0 0 0 200 100 70 0 89
Omsättning 3 409 4 363 2 931 3 980 3 477 4 945 4 237 1 953 2 324 2 287
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 705 2 182 1 466 1 984 1 739 2 473 2 119 977 1 162 1 144
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 514 425 620 523 420 427 492 414 265
Rörelseresultat, EBITDA 19 442 195 200 244 896 383 176 88 215
Nettoomsättningförändring -21,87% 48,86% -26,13% 14,12% -29,69% 16,71% 116,95% -15,96% 1,62% -%
Du Pont-modellen 1,87% 13,31% 7,76% 7,09% 9,11% 30,25% 17,91% 12,13% 8,55% 12,24%
Vinstmarginal 1,70% 10,96% 7,88% 5,90% 7,91% 18,46% 9,35% 9,93% 5,77% 9,23%
Bruttovinstmarginal 30,65% 42,26% 54,86% 52,49% 51,14% 43,82% 38,92% 77,73% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,53% 9,35% 8,87% 2,95% 6,70% 9,18% 2,01% 2,20% 4,56% 12,90%
Soliditet 75,98% 68,51% 70,35% 57,58% 58,28% 58,65% 54,93% 63,25% 56,91% 51,70%
Kassalikviditet 102,87% 142,02% 134,85% 108,89% 103,76% 136,89% 109,25% 108,40% 118,63% 141,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...