Visa allt om Printproffset Pär Brandt AB
Visa allt om Printproffset Pär Brandt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 484 4 306 3 201 2 959 3 963 5 301 4 770 4 912 5 865 5 510
Övrig omsättning - 25 6 - 84 335 335 196 153 156
Rörelseresultat (EBIT) 196 484 36 -5 5 948 599 -205 282 57
Resultat efter finansnetto 175 452 4 -35 -12 916 561 -238 254 44
Årets resultat 14 65 1 17 43 659 353 -108 134 30
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 217 215 230 245 273 118 120 149 180
Omsättningstillgångar 825 1 094 808 805 854 1 749 1 690 1 082 1 810 1 348
Tillgångar 1 041 1 311 1 023 1 035 1 100 2 022 1 807 1 202 1 959 1 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 204 138 138 248 805 496 263 472 338
Obeskattade reserver 53 115 0 0 60 115 115 0 130 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 234 78 314 340 121 35 35 194 40 349
Kortfristiga skulder 487 914 571 557 671 1 067 1 161 745 1 318 777
Skulder och eget kapital 1 041 1 311 1 023 1 035 1 100 2 022 1 807 1 202 1 959 1 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 372 436 356 371 394
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 799 834 807 817 873 345 346 793 918 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 327 273 261 256 257 222 252 375 427 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 127 600 0 0 0 0
Omsättning 3 484 4 331 3 207 2 959 4 047 5 636 5 105 5 108 6 018 5 666
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 742 2 153 1 601 1 480 1 982 2 651 2 385 1 637 1 466 1 378
Personalkostnader per anställd (tkr) 575 557 535 544 575 477 536 516 430 417
Rörelseresultat, EBITDA 263 542 90 40 69 976 628 -176 313 112
Nettoomsättningförändring -19,09% 34,52% 8,18% -25,33% -25,24% 11,13% -2,89% -16,25% 6,44% -%
Du Pont-modellen 18,83% 36,92% 3,62% -0,48% 0,45% 46,88% 33,15% -16,64% 14,60% 3,92%
Vinstmarginal 5,63% 11,24% 1,16% -0,17% 0,13% 17,88% 12,56% -4,07% 4,88% 1,09%
Bruttovinstmarginal 70,69% 63,54% 68,17% 67,79% 65,20% 59,55% 57,38% 58,29% 56,52% 56,08%
Rörelsekapital/omsättning 9,70% 4,18% 7,40% 8,38% 4,62% 12,87% 11,09% 6,86% 8,39% 10,36%
Soliditet 29,52% 22,40% 13,49% 13,33% 26,57% 44,00% 32,14% 21,88% 28,87% 25,17%
Kassalikviditet 147,23% 107,88% 118,91% 126,03% 116,99% 154,17% 134,71% 128,19% 119,88% 143,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...