Visa allt om Repslagar'n i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 32 556 28 443 24 525 21 454 24 878 24 705 28 231 24 378 32 486 27 735
Övrig omsättning 183 606 420 240 438 356 460 328 449 398
Rörelseresultat (EBIT) 1 614 1 455 421 -378 285 486 899 482 1 573 1 316
Resultat efter finansnetto 1 446 1 278 191 -697 14 291 412 94 1 340 1 159
Årets resultat 850 600 82 -42 46 61 200 38 669 558
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 720 2 290 1 958 1 831 1 780 1 664 2 959 2 893 2 164 215
Omsättningstillgångar 11 014 9 646 8 172 9 728 10 656 9 202 7 699 14 513 8 023 9 189
Tillgångar 12 734 11 936 10 130 11 560 12 436 10 866 10 658 17 405 10 187 9 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 578 3 729 2 881 2 798 2 840 2 794 2 733 2 533 2 495 1 836
Obeskattade reserver 689 362 77 77 732 870 835 748 769 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 096 2 584 3 337 4 987 4 994 3 401 1 759 4 516 2 736 1 933
Kortfristiga skulder 6 371 5 261 3 835 3 697 3 870 3 802 5 330 9 607 4 188 5 169
Skulder och eget kapital 12 734 11 936 10 130 11 560 12 436 10 866 10 658 17 405 10 187 9 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 410 420 300 249 486 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 541 2 242 2 260 2 212 1 871 1 774 1 836 1 841 1 814 1 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 938 873 794 751 858 874 847 869 982 716
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 32 739 29 049 24 945 21 694 25 316 25 061 28 691 24 706 32 935 28 133
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 651 4 063 3 504 3 065 4 146 4 118 4 705 4 063 5 414 4 623
Personalkostnader per anställd (tkr) 499 449 438 431 530 520 499 493 560 447
Rörelseresultat, EBITDA 1 639 1 479 444 -346 352 558 978 586 1 681 1 389
Nettoomsättningförändring 14,46% 15,98% 14,31% -13,76% 0,70% -12,49% 15,81% -24,96% 17,13% -%
Du Pont-modellen 12,67% 12,19% 4,16% -3,26% 2,29% 4,47% 8,44% 2,77% 15,48% 14,00%
Vinstmarginal 4,96% 5,12% 1,72% -1,76% 1,15% 1,97% 3,19% 1,98% 4,85% 4,75%
Bruttovinstmarginal 23,67% 23,01% 22,71% 22,67% 22,32% 23,90% 21,84% 22,89% 21,02% 21,02%
Rörelsekapital/omsättning 14,26% 15,42% 17,68% 28,11% 27,28% 21,86% 8,39% 20,12% 11,81% 14,49%
Soliditet 40,17% 33,61% 29,00% 24,70% 27,18% 31,61% 31,28% 17,65% 29,93% 23,09%
Kassalikviditet 69,38% 55,88% 55,38% 30,08% 24,78% 25,36% 55,68% 18,76% 27,24% 65,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...