Visa allt om Repslagar'n i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Repslagar'n i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 33 180 32 556 28 443 24 525 21 454 24 878 24 705 28 231 24 378 32 486
Övrig omsättning 376 183 606 420 240 438 356 460 328 449
Rörelseresultat (EBIT) 1 896 1 614 1 455 421 -378 285 486 899 482 1 573
Resultat efter finansnetto 1 816 1 446 1 278 191 -697 14 291 412 94 1 340
Årets resultat 1 075 850 600 82 -42 46 61 200 38 669
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 140 1 720 2 290 1 958 1 831 1 780 1 664 2 959 2 893 2 164
Omsättningstillgångar 13 719 11 014 9 646 8 172 9 728 10 656 9 202 7 699 14 513 8 023
Tillgångar 14 858 12 734 11 936 10 130 11 560 12 436 10 866 10 658 17 405 10 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 653 4 578 3 729 2 881 2 798 2 840 2 794 2 733 2 533 2 495
Obeskattade reserver 1 113 689 362 77 77 732 870 835 748 769
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 250 1 096 2 584 3 337 4 987 4 994 3 401 1 759 4 516 2 736
Kortfristiga skulder 7 842 6 371 5 261 3 835 3 697 3 870 3 802 5 330 9 607 4 188
Skulder och eget kapital 14 858 12 734 11 936 10 130 11 560 12 436 10 866 10 658 17 405 10 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 410 420 300 249 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 319 2 541 2 242 2 260 2 212 1 871 1 774 1 836 1 841 1 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 941 938 873 794 751 858 874 847 869 982
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 556 32 739 29 049 24 945 21 694 25 316 25 061 28 691 24 706 32 935
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 740 4 651 4 063 3 504 3 065 4 146 4 118 4 705 4 063 5 414
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 499 449 438 431 530 520 499 493 560
Rörelseresultat, EBITDA 1 912 1 639 1 479 444 -346 352 558 978 586 1 681
Nettoomsättningförändring 1,92% 14,46% 15,98% 14,31% -13,76% 0,70% -12,49% 15,81% -24,96% -%
Du Pont-modellen 12,76% 12,67% 12,19% 4,16% -3,26% 2,29% 4,47% 8,44% 2,77% 15,48%
Vinstmarginal 5,71% 4,96% 5,12% 1,72% -1,76% 1,15% 1,97% 3,19% 1,98% 4,85%
Bruttovinstmarginal 21,85% 23,67% 23,01% 22,71% 22,67% 22,32% 23,90% 21,84% 22,89% 21,02%
Rörelsekapital/omsättning 17,71% 14,26% 15,42% 17,68% 28,11% 27,28% 21,86% 8,39% 20,12% 11,81%
Soliditet 37,16% 40,17% 33,61% 29,00% 24,70% 27,18% 31,61% 31,28% 17,65% 29,93%
Kassalikviditet 10,27% 69,38% 55,88% 55,38% 30,08% 24,78% 25,36% 55,68% 18,76% 27,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...