Visa allt om PPG Industries (Sweden) AB
Visa allt om PPG Industries (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 110 110 845 151 698 149 084 167 951 173 090 148 386 151 400 135 014 126 665
Övrig omsättning 5 919 3 024 2 446 2 856 4 833 7 292 3 684 11 921 1 571 37
Rörelseresultat (EBIT) 2 163 3 882 5 391 4 963 4 718 1 843 5 806 9 848 15 892 11 369
Resultat efter finansnetto 2 132 3 987 5 612 5 252 4 856 1 721 6 012 10 928 17 073 12 179
Årets resultat 1 703 2 976 5 478 2 931 3 761 1 115 4 247 7 538 12 017 11 192
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 138 5 670 3 448 2 783 2 802 1 612 993 1 455 1 688 115
Omsättningstillgångar 46 996 45 967 56 167 51 237 35 094 43 800 43 454 85 541 68 817 93 815
Tillgångar 56 134 51 636 59 615 54 020 37 896 45 412 44 447 86 996 70 505 93 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 333 38 631 35 654 30 177 27 245 23 485 22 370 18 123 35 585 23 568
Obeskattade reserver 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 800 13 006 23 960 22 544 10 650 21 928 22 077 68 874 34 920 70 362
Skulder och eget kapital 56 134 51 636 59 615 54 020 37 896 45 412 44 447 86 996 70 505 93 930
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 758 844 852 0 0 270 606 773
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 204 6 603 6 884 8 410 9 013 10 517 10 496 10 127 8 503 6 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 3 921 3 074 3 316 5 166 4 742 4 826 4 838 4 869 4 307 3 901
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0
Omsättning 114 029 113 869 154 144 151 940 172 784 180 382 152 070 163 321 136 585 126 702
Nyckeltal
Antal anställda 22 13 17 17 23 21 23 22 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 914 8 527 8 923 8 770 7 302 8 242 6 452 6 882 6 429 7 451
Personalkostnader per anställd (tkr) 871 853 585 895 676 814 753 712 707 592
Rörelseresultat, EBITDA 3 095 4 342 5 698 5 160 5 343 2 372 6 265 10 333 16 520 13 287
Nettoomsättningförändring -2,47% -26,93% 1,75% -11,23% -2,97% 16,65% -1,99% 12,14% 6,59% -%
Du Pont-modellen 3,86% 7,79% 9,54% 10,04% 13,69% 4,06% 13,93% 12,80% 24,27% 13,00%
Vinstmarginal 2,00% 3,63% 3,75% 3,64% 3,09% 1,06% 4,17% 7,36% 12,67% 9,64%
Bruttovinstmarginal 33,43% 24,85% 27,54% 27,32% 23,68% 23,38% 32,81% 23,73% 35,48% 39,28%
Rörelsekapital/omsättning 28,86% 29,74% 21,23% 19,25% 14,55% 12,64% 14,41% 11,01% 25,11% 18,52%
Soliditet 71,85% 74,81% 59,81% 57,64% 71,89% 51,72% 50,33% 20,83% 50,47% 25,09%
Kassalikviditet 297,44% 353,43% 234,42% 227,28% 329,52% 199,74% 196,83% 124,20% 191,81% 129,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...