Visa allt om Advokat Susanne Linder AB
Visa allt om Advokat Susanne Linder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 580 1 800 1 403 2 206 1 778 1 969 1 988 1 943 2 018 1 811
Övrig omsättning - 50 40 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 273 505 -156 115 76 434 227 208 268 339
Resultat efter finansnetto 265 495 -173 97 54 406 213 186 208 168
Årets resultat 194 412 -173 61 26 292 150 201 105 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 126 127 129 210 217 241 261 328 313
Omsättningstillgångar 576 489 284 457 218 469 442 400 387 220
Tillgångar 685 615 411 587 428 685 683 661 715 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 461 467 55 228 167 441 349 308 298 194
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 92 104 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 90 29 81 28 148 158
Kortfristiga skulder 223 148 356 359 170 215 252 234 165 134
Skulder och eget kapital 685 615 411 587 428 685 683 661 715 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 677 397 349 546 607 679 483
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 133 158 463 167 50 42 52 7 9 151
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 87 156 279 372 274 255 315 307 282 240
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 200 200 200 100 0
Omsättning 1 580 1 850 1 443 2 211 1 778 1 969 1 988 1 943 2 018 1 811
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 580 900 702 1 103 1 778 1 969 1 988 1 943 2 018 1 811
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 178 387 624 755 734 974 959 1 006 898
Rörelseresultat, EBITDA 282 505 -154 117 93 451 253 243 324 383
Nettoomsättningförändring -12,22% 28,30% -36,40% 24,07% -9,70% -0,96% 2,32% -3,72% 11,43% -%
Du Pont-modellen 39,85% 82,28% -36,50% 19,59% 16,36% 62,34% 32,50% 29,95% 30,91% 35,83%
Vinstmarginal 17,28% 28,11% -10,69% 5,21% 3,94% 21,69% 11,17% 10,19% 10,95% 10,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,55% 98,07%
Rörelsekapital/omsättning 22,34% 18,94% -5,13% 4,44% 2,70% 12,90% 9,56% 8,54% 11,00% 4,75%
Soliditet 67,30% 75,93% 13,38% 38,84% 39,02% 64,38% 51,10% 56,62% 52,15% 42,88%
Kassalikviditet 258,30% 330,41% 79,78% 127,30% 128,24% 218,14% 175,40% 170,94% 234,55% 164,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...