Visa allt om JTI Snus AB
Visa allt om JTI Snus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 137 113 143 696 119 773 87 062 73 216 54 372 39 623 30 413 35 129 59 664
Övrig omsättning 17 507 9 563 8 683 4 885 3 235 3 213 1 189 1 458 59 133
Rörelseresultat (EBIT) 6 316 6 512 5 541 5 057 4 135 -36 064 -54 636 -14 685 -32 960 797
Resultat efter finansnetto 6 123 5 180 5 574 5 031 3 486 -36 224 -54 661 -14 565 -32 891 851
Årets resultat 1 296 481 3 424 2 877 472 -21 670 -26 369 -13 029 -26 104 -5 713
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 225 93 432 72 028 54 105 54 520 47 791 61 710 90 056 92 771 98 297
Omsättningstillgångar 37 410 45 461 31 542 34 953 58 071 42 011 53 239 40 942 70 110 50 469
Tillgångar 128 636 138 893 103 570 89 058 112 590 89 802 114 949 130 998 162 881 148 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 126 52 830 52 349 48 925 46 048 41 855 48 333 48 170 47 289 45 313
Obeskattade reserver 31 869 27 081 22 383 21 047 20 009 17 202 24 136 42 969 40 002 36 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 741 737 195 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 28 375 63 875 48 175
Kortfristiga skulder 42 641 58 983 28 838 19 086 46 533 30 745 41 739 10 747 11 520 19 179
Skulder och eget kapital 128 636 138 893 103 570 89 058 112 590 89 802 114 949 130 998 162 881 148 766
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 21 484 21 391 19 329 16 580 15 877 14 658 17 206 10 771 10 656 10 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 901 7 532 6 580 6 187 5 357 5 187 4 822 4 659 4 711 4 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 154 620 153 259 128 456 91 947 76 451 57 585 40 812 31 871 35 188 59 797
Nyckeltal
Antal anställda 48 44 34 31 32 32 26 28 32 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 857 3 266 3 523 2 808 2 288 1 699 1 524 1 086 1 098 1 755
Personalkostnader per anställd (tkr) 689 686 782 790 632 780 903 570 491 441
Rörelseresultat, EBITDA 16 526 14 439 11 818 11 049 10 246 -29 607 -37 150 -9 317 -23 979 9 185
Nettoomsättningförändring -4,58% 19,97% 37,57% 18,91% 34,66% 37,22% 30,28% -13,42% -41,12% -%
Du Pont-modellen 4,92% 4,69% 5,41% 5,89% 3,72% -40,15% -47,53% -11,11% -20,16% 0,60%
Vinstmarginal 4,61% 4,53% 4,68% 6,03% 5,71% -66,32% -137,88% -47,83% -93,49% 1,48%
Bruttovinstmarginal 69,80% 65,33% 66,70% 72,04% 78,96% 74,06% 62,23% 64,48% 57,85% 79,07%
Rörelsekapital/omsättning -3,82% -9,41% 2,26% 18,22% 15,76% 20,72% 29,02% 99,28% 166,79% 52,44%
Soliditet 61,40% 53,24% 67,40% 72,35% 54,00% 60,73% 57,52% 60,39% 46,72% 47,93%
Kassalikviditet 50,44% 54,35% 63,99% 121,52% 103,24% 105,90% 107,40% 279,71% 499,69% 182,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...