Visa allt om Universitetsservice US Aktiebolag
Visa allt om Universitetsservice US Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 320 19 357 18 916 19 497 21 313 20 243 21 327 21 727 22 718 25 224
Övrig omsättning - 2 3 220 6 883 402 - 11 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -919 1 922 3 460 5 340 705 178 723 361 1 556 2 961
Resultat efter finansnetto -926 2 072 3 888 5 377 574 27 597 154 1 405 2 959
Årets resultat -926 1 631 4 155 2 951 399 -5 427 482 1 464 2 404
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 117 232 462 683 5 409 5 029 5 239 5 634 5 809
Omsättningstillgångar 4 548 6 954 8 813 12 282 11 945 7 406 8 552 7 385 7 706 9 212
Tillgångar 4 685 7 071 9 045 12 744 12 628 12 815 13 581 12 624 13 340 15 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 367 4 293 5 662 8 506 6 555 6 156 6 161 5 734 5 902 5 668
Obeskattade reserver 0 0 0 1 350 0 0 0 0 547 1 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 6 3 858 4 003 4 273 4 401 3 879 3 957
Kortfristiga skulder 1 318 2 778 3 377 2 881 2 215 2 657 3 147 2 489 3 013 4 187
Skulder och eget kapital 4 685 7 071 9 045 12 744 12 628 12 815 13 581 12 624 13 340 15 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 825 847 1 039 1 046 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 223 5 374 5 336 5 323 4 835 3 681 3 741 4 348 4 625 5 627
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 682 2 020 2 351 2 702 2 506 2 572 2 505 2 104 2 066 2 347
Utdelning till aktieägare 0 0 3 200 2 000 0 0 0 0 650 1 000
Omsättning 12 320 19 359 22 136 26 380 21 715 20 243 21 338 21 727 22 718 25 229
Nyckeltal
Antal anställda 13 12 15 17 18 15 16 17 16 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 948 1 613 1 261 1 147 1 184 1 350 1 333 1 278 1 420 1 328
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 624 518 479 415 480 450 422 481 456
Rörelseresultat, EBITDA -839 2 090 3 650 5 594 987 517 988 707 1 973 3 393
Nettoomsättningförändring -36,35% 2,33% -2,98% -8,52% 5,29% -5,08% -1,84% -4,36% -9,93% -%
Du Pont-modellen -19,55% 29,37% 43,00% 42,24% 5,86% 1,40% 5,37% 2,89% 11,68% 19,74%
Vinstmarginal -7,44% 10,73% 20,56% 27,61% 3,47% 0,88% 3,42% 1,68% 6,86% 11,75%
Bruttovinstmarginal 70,14% 67,89% 66,88% 62,47% 62,61% 56,95% 61,37% 58,35% 61,08% 65,45%
Rörelsekapital/omsättning 26,22% 21,57% 28,74% 48,22% 45,65% 23,46% 25,34% 22,53% 20,66% 19,92%
Soliditet 71,87% 60,71% 62,60% 74,55% 51,91% 48,04% 45,36% 45,42% 47,20% 43,53%
Kassalikviditet 345,07% 250,32% 260,97% 426,31% 539,28% 278,74% 271,75% 296,71% 255,76% 220,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...