Visa allt om Stellan Olofssons Åkeri i Näsmark AB
Visa allt om Stellan Olofssons Åkeri i Näsmark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 415 6 537 6 425 6 320 6 448 5 063 4 863 4 430 4 618 3 284
Övrig omsättning 222 396 302 41 - - - 3 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -339 5 26 91 143 90 517 -17 -199 -95
Resultat efter finansnetto -356 -25 585 47 54 238 493 -84 -318 -173
Årets resultat 4 0 584 0 26 168 85 -21 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 784 3 600 2 020 1 704 2 192 2 669 1 159 1 583 1 751 2 357
Omsättningstillgångar 1 227 1 817 2 419 1 831 1 734 1 583 1 003 559 1 105 999
Tillgångar 4 011 5 417 4 439 3 535 3 926 4 252 2 162 2 142 2 856 3 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 890 1 090 606 606 580 412 328 349 348
Obeskattade reserver 132 495 523 523 476 452 382 0 63 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 439 2 282 1 220 1 060 1 490 1 951 523 763 1 198 1 633
Kortfristiga skulder 1 546 1 750 1 607 1 347 1 354 1 269 844 1 052 1 246 993
Skulder och eget kapital 4 011 5 417 4 439 3 535 3 926 4 252 2 162 2 142 2 856 3 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 432 432 432 432 428 390 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 807 1 794 1 274 1 214 1 182 904 766 914 719 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 781 717 588 512 508 306 318 358 363 277
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 637 6 933 6 727 6 361 6 448 5 063 4 863 4 433 4 623 3 284
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 1 634 1 606 1 580 2 149 1 688 1 621 1 477 1 539 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 89 584 554 721 562 97 558 485 499
Rörelseresultat, EBITDA 840 2 576 387 411 936 754 1 072 555 634 516
Nettoomsättningförändring 13,43% 1,74% 1,66% -1,99% 27,36% 4,11% 9,77% -4,07% 40,62% -%
Du Pont-modellen -8,00% 0,09% 13,90% 2,77% 3,64% 6,59% 23,91% -0,79% -6,86% -2,83%
Vinstmarginal -4,33% 0,08% 9,60% 1,55% 2,22% 5,53% 10,63% -0,38% -4,24% -2,89%
Bruttovinstmarginal 48,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,35% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,30% 1,02% 12,64% 7,66% 5,89% 6,20% 3,27% -11,13% -3,05% 0,18%
Soliditet 24,86% 23,56% 33,74% 28,05% 24,37% 21,48% 32,08% 15,31% 13,81% 18,57%
Kassalikviditet 79,37% 103,83% 150,53% 135,93% 128,06% 124,74% 118,84% 53,14% 88,68% 100,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...