Visa allt om Ante Management i Örebro AB
Visa allt om Ante Management i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 893 3 517 3 752 4 119 3 082 2 900 1 795 1 364 1 242 716
Övrig omsättning 213 356 180 177 171 173 172 186 156 -
Rörelseresultat (EBIT) 420 424 279 478 345 517 401 228 140 -98
Resultat efter finansnetto 359 327 155 332 255 457 353 89 13 -166
Årets resultat 239 229 89 139 107 330 283 89 13 -166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 094 2 340 2 592 2 801 3 071 2 275 2 372 2 305 2 376 2 459
Omsättningstillgångar 2 294 1 594 1 650 2 114 1 336 1 451 745 640 511 347
Tillgångar 4 389 3 934 4 242 4 916 4 408 3 726 3 117 2 945 2 888 2 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 812 723 494 555 516 659 519 236 147 134
Obeskattade reserver 342 292 266 242 110 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 146 2 197 2 526 2 855 2 506 2 005 2 164 2 223 2 282 2 341
Kortfristiga skulder 1 089 722 956 1 264 1 276 1 062 434 486 459 330
Skulder och eget kapital 4 389 3 934 4 242 4 916 4 408 3 726 3 117 2 945 2 888 2 805
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 658 677 144 144 144 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 51 196 - - - 0
Löner till övriga anställda 799 939 1 007 1 074 209 51 355 237 169 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 409 465 451 515 429 272 259 217 181 142
Utdelning till aktieägare 150 150 0 150 100 100 20 0 0 0
Omsättning 4 106 3 873 3 932 4 296 3 253 3 073 1 967 1 550 1 398 716
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 298 879 938 1 030 1 027 1 450 598 455 621 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 356 369 402 445 559 261 212 250 170
Rörelseresultat, EBITDA 666 675 541 748 491 597 475 384 281 41
Nettoomsättningförändring 10,69% -6,26% -8,91% 33,65% 6,28% 61,56% 31,60% 9,82% 73,46% -%
Du Pont-modellen 9,57% 10,80% 6,58% 9,72% 7,87% 13,88% 12,86% 7,81% 4,85% -3,49%
Vinstmarginal 10,79% 12,08% 7,44% 11,60% 11,26% 17,83% 22,34% 16,86% 11,27% -13,69%
Bruttovinstmarginal 68,12% 74,27% 69,75% 71,23% 77,51% 74,34% 78,38% 81,45% 79,31% 88,13%
Rörelsekapital/omsättning 30,95% 24,79% 18,50% 20,64% 1,95% 13,41% 17,33% 11,29% 4,19% 2,37%
Soliditet 24,58% 24,17% 16,54% 14,92% 13,55% 17,69% 16,65% 8,01% 5,09% 4,78%
Kassalikviditet 101,93% 70,91% 50,21% 56,72% 55,25% 105,84% 97,24% 79,84% 75,16% 69,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...