Visa allt om Tankskär Rederi AB
Visa allt om Tankskär Rederi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 703 3 244 3 227 3 780 4 050 4 419 4 051 3 336 3 246 3 261
Övrig omsättning - - - 9 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 740 -415 307 319 506 219 271 -236 -41 260
Resultat efter finansnetto 739 -417 352 323 496 203 248 -259 -75 221
Årets resultat 669 -417 275 238 362 148 246 2 102 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 690 681 930 734 845 687 713 812 942 1 199
Omsättningstillgångar 1 897 1 163 1 075 1 650 870 1 164 879 703 533 248
Tillgångar 2 587 1 844 2 005 2 384 1 715 1 851 1 592 1 515 1 474 1 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 698 1 028 1 445 1 171 933 571 423 177 175 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 88 352 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 167 332 330 90
Kortfristiga skulder 890 816 560 1 213 782 1 281 1 003 919 618 717
Skulder och eget kapital 2 587 1 844 2 005 2 384 1 715 1 851 1 592 1 515 1 474 1 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 333 428 701 429 517
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 162 918 996 1 393 1 561 1 003 863 780 679 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 784 239 310 385 431 389 396 507 375 331
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 703 3 244 3 227 3 789 4 060 4 419 4 051 3 336 3 246 3 261
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 951 649 645 756 810 884 1 013 834 1 082 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 240 269 367 417 367 425 504 498 337
Rörelseresultat, EBITDA 829 -341 429 430 584 334 427 53 248 550
Nettoomsättningförändring 75,80% 0,53% -14,63% -6,67% -8,35% 9,08% 21,43% 2,77% -0,46% -%
Du Pont-modellen 28,64% -22,45% 17,71% 13,67% 29,50% 11,83% 17,02% -15,58% -2,78% 17,97%
Vinstmarginal 12,99% -12,76% 11,00% 8,62% 12,49% 4,96% 6,69% -7,07% -1,26% 7,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,66% 10,70% 15,96% 11,56% 2,17% -2,65% -3,06% -6,47% -2,62% -14,38%
Soliditet 65,64% 55,75% 72,07% 49,12% 54,40% 30,85% 26,57% 15,87% 29,07% 33,21%
Kassalikviditet 213,15% 142,52% 191,96% 136,03% 111,25% 90,87% 87,64% 76,50% 86,25% 34,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...