Visa allt om Carlssons Bygg i Degeberga AB
Visa allt om Carlssons Bygg i Degeberga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 305 3 987 3 228 5 119 5 305 0 4 780 5 084 3 832 6 000
Övrig omsättning 375 396 186 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -602 -136 -869 177 197 -31 102 394 167 383
Resultat efter finansnetto -609 -227 -871 181 188 -36 44 288 62 161
Årets resultat -609 -227 -473 123 172 -21 23 63 31 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 242 318 376 434 482 288 708 788 1 077 1 081
Omsättningstillgångar 578 979 1 108 1 968 2 226 29 1 754 2 068 1 356 1 158
Tillgångar 820 1 297 1 484 2 403 2 708 317 2 461 2 856 2 433 2 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -306 304 531 1 004 880 96 454 431 391 360
Obeskattade reserver 0 0 0 398 394 0 245 245 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 266 202 543 434 200 279 417 593 610
Kortfristiga skulder 745 727 752 458 999 21 1 484 1 763 1 404 1 225
Skulder och eget kapital 820 1 297 1 484 2 403 2 708 317 2 461 2 856 2 433 2 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 400 496 573 416 144 0 571 518 528 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 946 823 679 353 591 0 779 272 364 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 490 483 515 299 327 0 507 341 304 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Omsättning 3 680 4 383 3 414 5 119 5 305 0 4 780 5 084 3 832 6 000
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 4 3 4 0 5 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102 797 807 1 706 1 326 - 956 1 271 958 3 000
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 359 442 358 260 - 368 254 278 352
Rörelseresultat, EBITDA -547 -72 -800 290 336 -26 262 565 365 548
Nettoomsättningförändring -17,11% 23,51% -36,94% -3,51% -% -100,00% -5,98% 32,67% -36,13% -%
Du Pont-modellen -72,44% -9,79% -56,94% 7,57% 8,38% -% 4,71% 13,80% 5,34% 13,62%
Vinstmarginal -17,97% -3,19% -26,18% 3,56% 4,28% -% 2,43% 7,75% 3,39% 5,08%
Bruttovinstmarginal 47,20% 57,11% 49,29% 43,31% 47,99% -% 59,46% 42,92% 56,13% 62,60%
Rörelsekapital/omsättning -5,05% 6,32% 11,03% 29,50% 23,13% -% 5,65% 6,00% -1,25% -1,12%
Soliditet -37,32% 23,44% 35,78% 53,99% 43,22% 30,28% 25,78% 21,27% 17,40% 17,53%
Kassalikviditet 75,03% 132,05% 144,81% 423,58% 218,02% 138,10% 118,19% 116,73% 95,44% 81,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...