Visa allt om Falu Fängelse Vandrarhem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 363 3 390 3 113 2 914 2 799 2 586 2 676 2 553 1 909 1 817
Övrig omsättning - - - 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 104 114 124 126 66 89 300 163 189
Resultat efter finansnetto -44 35 47 53 66 19 2 205 80 94
Årets resultat -44 24 34 38 47 19 -1 75 52 92
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 050 2 721 2 338 2 097 1 890 1 952 2 011 2 074 2 137 2 115
Omsättningstillgångar 508 704 688 569 683 644 485 496 252 283
Tillgångar 3 558 3 425 3 026 2 666 2 572 2 596 2 495 2 570 2 389 2 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 856 832 798 860 813 401 402 326 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 154 1 973 1 651 1 328 1 356 1 388 1 684 1 783 1 725 1 767
Kortfristiga skulder 591 596 543 541 357 395 410 385 338 356
Skulder och eget kapital 3 558 3 425 3 026 2 666 2 572 2 596 2 495 2 570 2 389 2 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 10 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 042 892 878 797 744 597 603 570 527 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 311 300 297 249 246 269 262 229 182 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Omsättning 3 363 3 390 3 113 2 942 2 799 2 586 2 676 2 553 1 909 1 817
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 121 1 130 1 038 971 933 1 293 1 338 1 277 955 909
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 404 397 362 327 425 436 406 366 335
Rörelseresultat, EBITDA 105 175 174 169 188 132 152 363 228 244
Nettoomsättningförändring -0,80% 8,90% 6,83% 4,11% 8,24% -3,36% 4,82% 33,73% 5,06% -%
Du Pont-modellen 0,98% 3,07% 3,80% 4,69% 4,90% 2,54% 3,61% 11,71% 6,82% 7,88%
Vinstmarginal 1,04% 3,10% 3,69% 4,29% 4,50% 2,55% 3,36% 11,79% 8,54% 10,40%
Bruttovinstmarginal 89,65% 90,15% 90,46% 90,39% 91,53% 89,68% 88,42% 89,42% 92,40% 87,18%
Rörelsekapital/omsättning -2,47% 3,19% 4,66% 0,96% 11,65% 9,63% 2,80% 4,35% -4,50% -4,02%
Soliditet 22,85% 24,99% 27,50% 29,93% 33,44% 31,32% 16,07% 15,64% 13,65% 11,47%
Kassalikviditet 85,96% 118,12% 125,60% 103,33% 189,08% 161,52% 116,83% 125,97% 71,60% 76,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...