Visa allt om Mälardalens Mekaniska Aktiebolag
Visa allt om Mälardalens Mekaniska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 044 14 433 17 032 13 389 9 401 7 481 8 736 7 931 7 980 10 191
Övrig omsättning - 30 - - 1 - - - 52 29
Rörelseresultat (EBIT) 530 -671 264 373 296 -544 319 365 -876 235
Resultat efter finansnetto 1 013 -690 241 284 245 -605 280 372 -930 189
Årets resultat 790 -228 148 141 103 -461 280 372 -761 86
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 394 536 581 712 621 443 556 523 626 538
Omsättningstillgångar 2 215 2 167 3 155 2 820 1 954 1 436 1 586 1 389 1 322 3 154
Tillgångar 2 609 2 702 3 736 3 532 2 575 1 880 2 142 1 912 1 948 3 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 929 365 593 444 403 119 193 113 -485 277
Obeskattade reserver 263 71 338 293 205 0 0 0 0 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 500 0 42 142 242 73 306 688 501
Kortfristiga skulder 1 418 1 767 2 805 2 753 1 825 1 519 1 875 1 492 1 745 2 746
Skulder och eget kapital 2 609 2 702 3 736 3 532 2 575 1 880 2 142 1 912 1 948 3 692
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 150 150 138 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 704 3 920 3 687 2 896 2 566 2 199 1 905 1 620 1 731 1 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 468 1 391 1 077 809 842 774 709 665 726 809
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 100 0 19 0 0 0
Omsättning 13 044 14 463 17 032 13 389 9 402 7 481 8 736 7 931 8 032 10 220
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 10 10 9 9 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 087 1 203 1 419 1 339 940 831 971 991 998 1 132
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 453 407 377 350 340 315 310 333 334
Rörelseresultat, EBITDA 661 -546 410 522 412 -426 443 482 -769 318
Nettoomsättningförändring -9,62% -15,26% 27,21% 42,42% 25,67% -14,37% 10,15% -0,61% -21,70% -%
Du Pont-modellen 39,21% -24,83% 7,12% 10,59% 11,53% -28,83% 14,89% 22,23% -44,92% 6,47%
Vinstmarginal 7,84% -4,65% 1,56% 2,79% 3,16% -7,25% 3,65% 5,36% -10,96% 2,35%
Bruttovinstmarginal 67,58% 63,02% 66,73% 61,16% 70,12% 59,83% 65,87% 62,20% 77,91% 70,94%
Rörelsekapital/omsättning 6,11% 2,77% 2,05% 0,50% 1,37% -1,11% -3,31% -1,30% -5,30% 4,00%
Soliditet 43,47% 15,56% 22,93% 18,68% 21,52% 6,33% 9,01% 5,91% -24,90% 10,80%
Kassalikviditet 100,14% 75,66% 83,39% 72,14% 70,41% 48,85% 49,87% 44,44% 30,26% 88,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...