Visa allt om Vård med proffs i Norrort AB
Visa allt om Vård med proffs i Norrort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 791 5 538 5 601 5 556 5 552 5 452 5 423 5 122 4 275 3 896
Övrig omsättning - - - 537 2 956 1 208 - - 209 176
Rörelseresultat (EBIT) 1 048 705 877 752 -2 432 1 567 900 623 1 444 120
Resultat efter finansnetto 955 590 738 616 -2 511 4 297 808 461 1 291 44
Årets resultat 744 586 738 616 -1 953 3 692 619 378 658 82
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 156 6 114 6 341 6 687 7 056 4 340 4 038 4 169 4 496 4 120
Omsättningstillgångar 1 995 1 948 1 753 1 799 2 187 2 332 1 608 1 863 1 613 827
Tillgångar 8 151 8 062 8 094 8 486 9 243 6 672 5 646 6 032 6 109 4 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 128 4 566 4 080 3 341 2 726 4 829 1 137 1 543 1 540 1 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 558 276 311 378 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 700 3 152 3 552 3 962 4 244 926 3 954 3 429 3 376 3 147
Kortfristiga skulder 323 344 463 1 182 1 947 360 279 749 815 618
Skulder och eget kapital 8 151 8 062 8 094 8 486 9 243 6 672 5 646 6 032 6 109 4 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 605 558 512 744 417 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 114 2 023 2 148 2 162 3 262 1 373 1 343 1 574 1 078 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 842 811 850 1 346 1 311 724 678 829 525 440
Utdelning till aktieägare 188 181 100 0 0 150 0 1 025 375 300
Omsättning 5 791 5 538 5 601 6 093 8 508 6 660 5 423 5 122 4 484 4 072
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 9 7 7 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 965 923 934 926 617 779 775 732 713 779
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 477 476 488 598 349 342 440 344 331
Rörelseresultat, EBITDA 1 345 999 1 223 1 122 -2 131 1 785 1 144 866 1 633 279
Nettoomsättningförändring 4,57% -1,12% 0,81% 0,07% 1,83% 0,53% 5,88% 19,81% 9,73% -%
Du Pont-modellen 12,89% 8,77% 10,90% 8,89% -26,21% 65,53% 15,96% 10,61% 24,00% 2,81%
Vinstmarginal 18,15% 12,77% 15,75% 13,57% -43,64% 80,19% 16,61% 12,50% 34,29% 3,57%
Bruttovinstmarginal 88,74% 88,68% 92,80% 92,42% 90,90% 95,38% 96,18% 95,61% 95,49% 91,97%
Rörelsekapital/omsättning 28,87% 28,96% 23,03% 11,11% 4,32% 36,17% 24,51% 21,75% 18,67% 5,36%
Soliditet 62,91% 56,64% 50,41% 39,37% 29,49% 78,54% 23,74% 29,29% 29,66% 23,91%
Kassalikviditet 617,65% 566,28% 378,62% 152,20% 112,33% 647,78% 576,34% 248,73% 197,91% 133,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...