Visa allt om Vård med proffs i Norrort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 538 5 601 5 556 5 552 5 452 5 423 5 122 4 275 3 896 3 477
Övrig omsättning - - 537 2 956 1 208 - - 209 176 -
Rörelseresultat (EBIT) 705 877 752 -2 432 1 567 900 623 1 444 120 799
Resultat efter finansnetto 590 738 616 -2 511 4 297 808 461 1 291 44 726
Årets resultat 586 738 616 -1 953 3 692 619 378 658 82 512
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 114 6 341 6 687 7 056 4 340 4 038 4 169 4 496 4 120 3 575
Omsättningstillgångar 1 948 1 753 1 799 2 187 2 332 1 608 1 863 1 613 827 1 248
Tillgångar 8 062 8 094 8 486 9 243 6 672 5 646 6 032 6 109 4 948 4 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 566 4 080 3 341 2 726 4 829 1 137 1 543 1 540 1 183 1 700
Obeskattade reserver 0 0 0 0 558 276 311 378 0 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 152 3 552 3 962 4 244 926 3 954 3 429 3 376 3 147 2 271
Kortfristiga skulder 344 463 1 182 1 947 360 279 749 815 618 781
Skulder och eget kapital 8 062 8 094 8 486 9 243 6 672 5 646 6 032 6 109 4 948 4 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 605 558 512 744 417 287 29
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 023 2 148 2 162 3 262 1 373 1 343 1 574 1 078 899 901
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 811 850 1 346 1 311 724 678 829 525 440 351
Utdelning till aktieägare 181 100 0 0 150 0 1 025 375 300 600
Omsättning 5 538 5 601 6 093 8 508 6 660 5 423 5 122 4 484 4 072 3 477
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 9 7 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 934 926 617 779 775 732 713 779 695
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 476 488 598 349 342 440 344 331 225
Rörelseresultat, EBITDA 999 1 223 1 122 -2 131 1 785 1 144 866 1 633 279 968
Nettoomsättningförändring -1,12% 0,81% 0,07% 1,83% 0,53% 5,88% 19,81% 9,73% 12,05% -%
Du Pont-modellen 8,77% 10,90% 8,89% -26,21% 65,53% 15,96% 10,61% 24,00% 2,81% 16,67%
Vinstmarginal 12,77% 15,75% 13,57% -43,64% 80,19% 16,61% 12,50% 34,29% 3,57% 23,12%
Bruttovinstmarginal 88,68% 92,80% 92,42% 90,90% 95,38% 96,18% 95,61% 95,49% 91,97% 92,78%
Rörelsekapital/omsättning 28,96% 23,03% 11,11% 4,32% 36,17% 24,51% 21,75% 18,67% 5,36% 13,43%
Soliditet 56,64% 50,41% 39,37% 29,49% 78,54% 23,74% 29,29% 29,66% 23,91% 36,31%
Kassalikviditet 566,28% 378,62% 152,20% 112,33% 647,78% 576,34% 248,73% 197,91% 133,82% 159,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...