Visa allt om Bjärefågel i Torekow AB
Visa allt om Bjärefågel i Torekow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 954 51 248 44 176 40 637 38 663 35 919 36 081 30 522 23 197 18 752
Övrig omsättning 43 10 75 - - 70 204 470 - -
Rörelseresultat (EBIT) -680 2 735 -346 1 014 -707 1 587 3 797 815 1 121 328
Resultat efter finansnetto -1 032 2 237 -971 412 -1 327 1 132 3 045 -460 0 -633
Årets resultat 0 244 -843 298 -993 890 3 045 -460 0 -633
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 982 10 886 8 015 8 102 8 465 9 112 10 056 10 451 9 772 10 906
Omsättningstillgångar 8 345 8 674 8 828 9 105 7 733 7 234 6 140 7 052 6 657 4 682
Tillgångar 18 327 19 560 16 843 17 207 16 198 16 346 16 196 17 504 16 429 15 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 750 749 505 1 348 2 749 3 742 2 853 -1 593 -1 133 -1 134
Obeskattade reserver 873 1 900 0 100 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 5 0 0 238 357 477 596 0 0
Långfristiga skulder 7 633 8 417 8 117 7 005 5 280 5 361 5 575 6 896 8 080 8 156
Kortfristiga skulder 9 071 8 487 8 221 8 754 7 930 6 885 7 292 11 605 9 481 8 566
Skulder och eget kapital 18 327 19 560 16 843 17 207 16 198 16 346 16 196 17 504 16 429 15 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 031 610 480 390 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 244 10 726 8 799 6 840 6 670 4 875 4 684 4 451 3 557 3 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 354 3 891 3 346 2 877 2 651 2 132 1 883 1 764 1 469 1 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 997 51 258 44 251 40 637 38 663 35 989 36 285 30 992 23 197 18 752
Nyckeltal
Antal anställda 37 35 25 23 21 20 18 21 19 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 215 1 464 1 767 1 767 1 841 1 796 2 005 1 453 1 221 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 412 479 429 452 412 390 302 268 276
Rörelseresultat, EBITDA 706 3 928 1 290 2 805 1 095 3 334 5 405 2 209 2 396 1 540
Nettoomsättningförändring -12,28% 16,01% 8,71% 5,11% 7,64% -0,45% 18,21% 31,58% 23,70% -%
Du Pont-modellen -3,59% 14,08% -1,96% 5,93% -4,34% 9,76% 23,49% 4,76% 6,90% 2,17%
Vinstmarginal -1,46% 5,37% -0,75% 2,51% -1,82% 4,44% 10,54% 2,73% 4,89% 1,81%
Bruttovinstmarginal 55,23% 54,22% 52,92% 51,67% 50,82% 54,93% 54,98% 51,73% 56,17% 56,55%
Rörelsekapital/omsättning -1,61% 0,36% 1,37% 0,86% -0,51% 0,97% -3,19% -14,92% -12,17% -20,71%
Soliditet 7,81% 11,41% 3,00% 8,26% 16,97% 22,89% 17,62% -9,10% -6,90% -7,27%
Kassalikviditet 49,02% 76,42% 69,94% 69,77% 57,36% 60,71% 57,04% 36,86% 39,54% 24,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...