Visa allt om Exceed bygg AB
Visa allt om Exceed bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 408 5 667 4 704 4 242 2 856 2 428 1 673 1 547 1 093 0
Övrig omsättning - - - - - 52 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 754 497 258 26 280 217 142 -1 56 -1
Resultat efter finansnetto 753 498 258 27 279 216 128 2 56 -1
Årets resultat 425 315 200 18 146 122 70 1 42 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 78 37 56 32 44 6 14 10 0
Omsättningstillgångar 2 855 2 603 1 867 1 515 1 154 872 459 261 295 0
Tillgångar 3 044 2 681 1 904 1 571 1 186 915 465 276 305 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 476 385 254 307 231 108 38 37 -5
Obeskattade reserver 396 246 153 153 153 82 32 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 18 27 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 923 1 959 1 367 1 156 709 576 325 237 268 5
Skulder och eget kapital 3 044 2 681 1 904 1 571 1 186 915 465 276 305 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 361 330 627 363 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 339 1 176 927 1 053 721 110 19 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 389 270 275 254 177 154 120 229 133 0
Utdelning till aktieägare 400 175 155 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 408 5 667 4 704 4 242 2 856 2 480 1 673 1 547 1 093 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 3 2 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 602 1 417 1 568 1 414 952 1 214 1 673 774 547 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 365 404 442 310 326 487 431 248 -
Rörelseresultat, EBITDA 763 516 277 47 292 229 144 4 59 -1
Nettoomsättningförändring 13,08% 20,47% 10,89% 48,53% 17,63% 45,13% 8,14% 41,54% -% -%
Du Pont-modellen 24,77% 18,58% 13,60% 1,85% 23,69% 23,72% 30,54% 0,72% 18,36% -%
Vinstmarginal 11,77% 8,79% 5,51% 0,68% 9,84% 8,94% 8,49% 0,13% 5,12% -%
Bruttovinstmarginal 47,50% 42,62% 38,14% 39,23% 51,12% 43,66% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 14,54% 11,36% 10,63% 8,46% 15,58% 12,19% 8,01% 1,55% 2,47% -%
Soliditet 34,00% 24,91% 26,49% 23,35% 35,39% 31,85% 28,30% 13,77% 12,13% -%
Kassalikviditet 148,47% 132,87% 136,58% 131,06% 162,76% 151,39% 141,23% 110,13% 110,07% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...