allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

NYBROELEMENT AB

ORG.NR: 556572-9703
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2005   2004   2003  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200912 är 01 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 76 290 68 204 81 338  
  Övrig omsättning (TKR) 141 1 586 124  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 6 733 8 123 7 570  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 6 794 8 749 8 692  
  Årets resultat (TKR) 5 154 7 002 6 742  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 24 945 26 589 23 614  
  Omsättningstillgångar (TKR) 27 199 26 839 31 945  
  Tillgångar (TKR) 52 144 53 428 55 559  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 23 416 32 262 30 677  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 5 672 4 987 3 432  
  Långfristiga skulder (TKR) 8 975 2 625 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 14 081 13 554 21 451  
  Skulder och eget kapital (TKR) 52 144 53 428 55 559  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 075 3 007            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 15 404 14 887 18 652  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 8 131 7 229 7 416  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 49 47 52  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 557 1 451 1 564  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 551 543 505  
  Nettoomsättningförändring 11,86 % -16,15 % 6,87 %  
  Vinstmarginal 9,09 % 12,89 % 10,83 %  
  Bruttovinstmarginal 60,91 % 64,83 % 56,61 %  
  Soliditet 44,91 % 60,38 % 55,22 %  
  Kassalikviditet 172,00 % 178,46 % 100,00 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 0 0 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -277 12 379 -592  
  Årets resultat (TKR) 1 589 13 792 2 090  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 30 300 30 300 30 300  
  Omsättningstillgångar (TKR) 8 948 1 863 974  
  Tillgångar (TKR) 39 248 32 163 31 274  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 2 772 15 183 7 860  
  Obeskattade reserver (TKR) 3 074 2 391 2 038  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 6 650 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 26 753 14 589 21 375  
  Skulder och eget kapital (TKR) 39 248 32 163 31 274  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0           0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0           0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0           0  
  Utdelning till aktieägare 0 14 000 800  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0           0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 13,17 % 53,00 % 30,22 %  
  Kassalikviditet 33,45 % 12,77 % 4,56 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 22 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X