Visa allt om NYBROELEMENT AB
Visa allt om NYBROELEMENT AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 76 290 68 204 81 338 76 112 72 667 55 698 - 40 871 56 545 32 897
Övrig omsättning 141 1 586 124 1 822 755 10 889 - 420 401 494
Rörelseresultat (EBIT) 6 733 8 123 7 570 15 898 7 111 16 010 - 3 117 6 501 2 512
Resultat efter finansnetto 6 794 8 749 8 692 15 880 6 564 15 174 - 3 348 6 619 2 707
Årets resultat 5 154 7 002 6 742 11 844 4 788 14 002 - 2 162 4 704 1 943
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 945 26 589 23 614 22 614 24 103 25 625 28 006 12 816 12 188 11 387
Omsättningstillgångar 27 199 26 839 31 945 43 402 34 545 38 575 42 592 29 126 25 570 17 632
Tillgångar 52 144 53 428 55 559 66 016 58 649 64 200 70 598 41 942 37 758 29 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 416 32 262 30 677 30 127 18 517 13 729 17 072 22 824 20 671 15 967
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 672 4 987 3 432 3 148 2 420 2 190 2 080 2 178 2 216 2 377
Långfristiga skulder 8 975 2 625 0 2 650 14 850 22 250 22 251 0 1 500 4 500
Kortfristiga skulder 14 081 13 554 21 451 30 091 22 861 26 031 29 196 16 940 13 371 6 175
Skulder och eget kapital 52 144 53 428 55 559 66 016 58 649 64 200 70 598 41 942 37 758 29 020
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 3 075 3 007 - - - 636 0 513 542 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 15 404 14 887 18 652 18 222 16 383 13 172 0 11 201 11 088 9 790
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 8 131 7 229 7 416 7 841 6 873 6 682 0 5 196 5 000 4 316
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 431 69 790 81 462 77 934 73 422 66 587 - 41 291 56 946 33 391
Nyckeltal
Antal anställda 49 47 52 52 47 38 0 41 41 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 557 1 451 1 564 1 464 1 546 1 466 - 997 1 379 866
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 543 505 506 497 541 - 415 406 386
Rörelseresultat, EBITDA 8 986 10 424 9 927 18 422 9 668 16 010 - 4 330 7 825 3 607
Nettoomsättningförändring 11,86% -16,15% 6,87% 4,74% 30,47% -% -% -27,72% 71,88% -%
Du Pont-modellen 13,30% 16,46% 15,85% 24,64% 12,40% 25,18% -% 8,37% 18,00% 9,90%
Vinstmarginal 9,09% 12,89% 10,83% 21,38% 10,01% 29,02% -% 8,59% 12,02% 8,74%
Bruttovinstmarginal 60,91% 64,83% 56,61% 70,10% 57,33% 60,98% -% 67,53% 55,28% 69,89%
Rörelsekapital/omsättning 17,19% 19,48% 12,90% 17,49% 16,08% 22,52% -% 29,82% 21,57% 34,83%
Soliditet 44,91% 60,38% 55,22% 45,64% 31,57% 21,38% 24,18% 54,42% 54,75% 55,02%
Kassalikviditet 172,00% 178,46% 100,00% 104,90% 109,73% 112,37% 127,95% 125,75% 146,41% 219,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Resultaträkning saknas
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
Resultat efter finansnetto -277 12 379 -592 -585 6 365 -1 209 4 212 10 258 2
Årets resultat 1 589 13 792 2 090 2 836 8 946 67 3 153 10 251 1 982
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 300 30 300 30 300 30 300 35 300 65 092 33 609 0 0 13 100
Omsättningstillgångar 8 948 1 863 974 264 441 49 2 640 3 943 25 617 2 266
Tillgångar 39 248 32 163 31 274 30 564 35 741 65 141 36 249 3 943 25 617 15 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 772 15 183 7 860 11 770 9 565 619 552 548 22 517 12 266
Obeskattade reserver 3 074 2 391 2 038 1 139 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 650 0 0 2 400 13 600 22 500 19 001 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 753 14 589 21 375 15 255 12 577 42 022 16 696 3 395 3 100 3 100
Skulder och eget kapital 39 248 32 163 31 274 30 564 35 741 65 141 36 249 3 943 25 617 15 366
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 14 000 800 4 400 0 0 11 103 0 22 121 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 13,17% 53,00% 30,22% 41,26% 26,76% 0,95% 1,52% 13,90% 87,90% 79,83%
Kassalikviditet 33,45% 12,77% 4,56% 1,73% 3,51% 0,12% 15,81% 116,14% 826,35% 73,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...