Visa allt om Kalak Fastigheter AB
Visa allt om Kalak Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 353 3 030 2 561 2 680 2 552 2 671 2 607 2 227 2 127 1 810
Övrig omsättning 845 1 043 874 962 730 649 505 815 451 797
Rörelseresultat (EBIT) 143 200 392 227 428 412 176 120 104 178
Resultat efter finansnetto -21 -3 215 85 258 244 37 4 3 95
Årets resultat -21 -3 167 63 190 179 24 2 2 68
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 277 1 200 1 188 1 217 1 255 1 291 1 312 1 379 1 390 1 421
Omsättningstillgångar 341 299 381 145 179 193 138 351 200 215
Tillgångar 1 618 1 499 1 569 1 361 1 435 1 484 1 451 1 730 1 590 1 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 365 386 388 221 159 -32 -210 -235 -237 -239
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 852 749 829 735 779 994 1 102 1 256 1 255 1 320
Kortfristiga skulder 400 364 352 405 498 522 559 708 571 555
Skulder och eget kapital 1 618 1 499 1 569 1 361 1 435 1 484 1 451 1 730 1 590 1 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 338 325 323 202 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 559 1 448 1 166 1 453 1 021 663 543 599 459 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 586 512 441 490 370 367 321 360 248 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 198 4 073 3 435 3 642 3 282 3 320 3 112 3 042 2 578 2 607
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 671 606 640 536 851 890 869 742 709 603
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 392 402 389 464 456 393 427 304 319
Rörelseresultat, EBITDA 193 257 421 266 464 451 243 164 148 218
Nettoomsättningförändring 10,66% 18,31% -4,44% 5,02% -4,46% 2,45% 17,06% 4,70% 17,51% -%
Du Pont-modellen 8,84% 13,34% 24,98% 16,68% 29,83% 28,03% 12,13% 6,94% 6,54% 10,88%
Vinstmarginal 4,26% 6,60% 15,31% 8,47% 16,77% 15,57% 6,75% 5,39% 4,89% 9,83%
Bruttovinstmarginal 58,90% 58,98% 61,62% 61,60% 62,23% 62,15% 56,08% 52,18% 50,40% 53,15%
Rörelsekapital/omsättning -1,76% -2,15% 1,13% -9,70% -12,50% -12,32% -16,15% -16,03% -17,44% -18,78%
Soliditet 22,56% 25,75% 24,73% 16,24% 11,08% -2,16% -14,47% -13,58% -14,91% -14,61%
Kassalikviditet 68,75% 61,26% 95,17% 24,20% 26,91% 27,20% 16,64% 42,09% 28,02% 27,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...