Visa allt om Kalak Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 030 2 561 2 680 2 552 2 671 2 607 2 227 2 127 1 810 652
Övrig omsättning 1 043 874 962 730 649 505 815 451 797 625
Rörelseresultat (EBIT) 200 392 227 428 412 176 120 104 178 -126
Resultat efter finansnetto -3 215 85 258 244 37 4 3 95 -193
Årets resultat -3 167 63 190 179 24 2 2 68 -228
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 200 1 188 1 217 1 255 1 291 1 312 1 379 1 390 1 421 1 454
Omsättningstillgångar 299 381 145 179 193 138 351 200 215 210
Tillgångar 1 499 1 569 1 361 1 435 1 484 1 451 1 730 1 590 1 636 1 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 388 221 159 -32 -210 -235 -237 -239 -307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 749 829 735 779 994 1 102 1 256 1 255 1 320 1 366
Kortfristiga skulder 364 352 405 498 522 559 708 571 555 605
Skulder och eget kapital 1 499 1 569 1 361 1 435 1 484 1 451 1 730 1 590 1 636 1 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 338 325 323 202 420 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 448 1 166 1 453 1 021 663 543 599 459 270 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 512 441 490 370 367 321 360 248 292 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 073 3 435 3 642 3 282 3 320 3 112 3 042 2 578 2 607 1 277
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 5 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 606 640 536 851 890 869 742 709 603 326
Personalkostnader per anställd (tkr) 392 402 389 464 456 393 427 304 319 216
Rörelseresultat, EBITDA 257 421 266 464 451 243 164 148 218 263
Nettoomsättningförändring 18,31% -4,44% 5,02% -4,46% 2,45% 17,06% 4,70% 17,51% 177,61% -%
Du Pont-modellen 13,34% 24,98% 16,68% 29,83% 28,03% 12,13% 6,94% 6,54% 10,88% -7,57%
Vinstmarginal 6,60% 15,31% 8,47% 16,77% 15,57% 6,75% 5,39% 4,89% 9,83% -19,33%
Bruttovinstmarginal 58,98% 61,62% 61,60% 62,23% 62,15% 56,08% 52,18% 50,40% 53,15% 56,29%
Rörelsekapital/omsättning -2,15% 1,13% -9,70% -12,50% -12,32% -16,15% -16,03% -17,44% -18,78% -60,58%
Soliditet 25,75% 24,73% 16,24% 11,08% -2,16% -14,47% -13,58% -14,91% -14,61% -18,45%
Kassalikviditet 61,26% 95,17% 24,20% 26,91% 27,20% 16,64% 42,09% 28,02% 27,75% 25,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...