Visa allt om Jörngården Psykologi & Psykoterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 658 564 150 122 386 702 730 709 711 631
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 217 314 -102 -134 -91 295 155 86 -34 -194
Resultat efter finansnetto 116 318 -80 -123 38 286 236 4 -29 -195
Årets resultat 67 285 -80 -123 35 210 213 4 -29 -173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 593 399 22 46 70 73 92 7 13 20
Omsättningstillgångar 73 296 402 580 736 847 689 429 444 459
Tillgångar 666 695 425 627 806 920 781 435 457 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 487 544 260 415 613 678 519 335 337 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 132 121 112 139 161 144 172 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 29 53 73 31 97 91 100 120 114
Skulder och eget kapital 666 695 425 627 806 920 781 435 457 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 41 - 10 103 52 120 155 206 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 173 0 4 0 0 0 2 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 10 6 0 33 24 57 78 115 150
Utdelning till aktieägare 125 125 0 75 75 100 50 30 6 0
Omsättning 658 564 150 122 386 702 730 709 711 631
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 564 150 122 386 702 730 709 711 631
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 72 47 33 188 139 240 286 380 10
Rörelseresultat, EBITDA 222 330 -78 -110 -69 314 167 92 -27 -194
Nettoomsättningförändring 16,67% 276,00% 22,95% -68,39% -45,01% -3,84% 2,96% -0,28% 12,68% -%
Du Pont-modellen 35,29% 52,81% -15,53% -16,75% 7,07% 32,61% 31,24% 22,07% -6,35% -40,42%
Vinstmarginal 35,71% 65,07% -44,00% -86,07% 14,77% 42,74% 33,42% 13,54% -4,08% -30,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,76%
Rörelsekapital/omsättning 3,80% 47,34% 232,67% 415,57% 182,64% 106,84% 81,92% 46,40% 45,57% 54,68%
Soliditet 73,12% 78,27% 61,18% 66,19% 76,05% 73,70% 66,45% 77,01% 73,74% 76,25%
Kassalikviditet 152,08% 1 020,69% 758,49% 794,52% 2 374,19% 873,20% 757,14% 429,00% 370,00% 402,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...