Visa allt om Jörngården Psykologi & Psykoterapi AB
Visa allt om Jörngården Psykologi & Psykoterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 384 658 564 150 122 386 702 730 709 711
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 217 314 -102 -134 -91 295 155 86 -34
Resultat efter finansnetto 84 116 318 -80 -123 38 286 236 4 -29
Årets resultat 84 67 285 -80 -123 35 210 213 4 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 387 593 399 22 46 70 73 92 7 13
Omsättningstillgångar 151 73 296 402 580 736 847 689 429 444
Tillgångar 539 666 695 425 627 806 920 781 435 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 487 544 260 415 613 678 519 335 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 132 121 112 139 161 144 172 0 0
Kortfristiga skulder 40 48 29 53 73 31 97 91 100 120
Skulder och eget kapital 539 666 695 425 627 806 920 781 435 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 41 - 10 103 52 120 155 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 173 0 4 0 0 0 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 23 10 6 0 33 24 57 78 115
Utdelning till aktieägare 125 125 125 0 75 75 100 50 30 6
Omsättning 384 658 564 150 122 386 702 730 709 711
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 384 658 564 150 122 386 702 730 709 711
Personalkostnader per anställd (tkr) 235 224 72 47 33 188 139 240 286 380
Rörelseresultat, EBITDA -23 222 330 -78 -110 -69 314 167 92 -27
Nettoomsättningförändring -41,64% 16,67% 276,00% 22,95% -68,39% -45,01% -3,84% 2,96% -0,28% -%
Du Pont-modellen 18,18% 35,29% 52,81% -15,53% -16,75% 7,07% 32,61% 31,24% 22,07% -6,35%
Vinstmarginal 25,52% 35,71% 65,07% -44,00% -86,07% 14,77% 42,74% 33,42% 13,54% -4,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,91% 3,80% 47,34% 232,67% 415,57% 182,64% 106,84% 81,92% 46,40% 45,57%
Soliditet 82,75% 73,12% 78,27% 61,18% 66,19% 76,05% 73,70% 66,45% 77,01% 73,74%
Kassalikviditet 377,50% 152,08% 1 020,69% 758,49% 794,52% 2 374,19% 873,20% 757,14% 429,00% 370,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...