Visa allt om Torget i Löberöd AB
Visa allt om Torget i Löberöd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 29 688 28 686 27 651 27 744 27 446 27 545 26 622 25 221 23 101 17 786
Övrig omsättning - - - - 37 66 - 67 78 30
Rörelseresultat (EBIT) 203 153 306 174 -47 343 593 154 401 218
Resultat efter finansnetto 164 108 262 123 -84 319 515 103 385 200
Årets resultat 125 82 202 86 45 231 232 72 186 142
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 966 1 139 1 111 1 254 1 374 1 314 1 422 1 349 998 636
Omsättningstillgångar 2 728 2 298 2 568 2 184 1 888 1 857 1 371 1 238 1 416 1 310
Tillgångar 3 694 3 437 3 679 3 439 3 262 3 171 2 793 2 588 2 414 1 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 969 845 863 661 574 679 648 416 494 408
Obeskattade reserver 350 350 350 350 350 500 500 305 305 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 611 660 756 795 737 543 347 610 314 260
Kortfristiga skulder 1 763 1 582 1 710 1 633 1 600 1 449 1 298 1 256 1 301 1 098
Skulder och eget kapital 3 694 3 437 3 679 3 439 3 262 3 171 2 793 2 588 2 414 1 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 420 420 420 435 480 420 420 420 410 397
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 956 2 857 2 771 2 740 2 637 2 369 2 255 2 265 2 024 1 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 229 1 088 1 093 1 012 966 869 787 986 816 770
Utdelning till aktieägare 150 0 100 0 0 150 200 0 150 100
Omsättning 29 688 28 686 27 651 27 744 27 483 27 611 26 622 25 288 23 179 17 816
Nyckeltal
Antal anställda 16 16 15 15 15 14 13 15 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 856 1 793 1 843 1 850 1 830 1 968 2 048 1 681 1 540 1 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 274 286 281 276 263 268 242 218 231
Rörelseresultat, EBITDA 503 404 539 409 171 551 808 348 520 331
Nettoomsättningförändring 3,49% 3,74% -0,34% 1,09% -0,36% 3,47% 5,55% 9,18% 29,88% -%
Du Pont-modellen 5,52% 4,51% 8,40% 5,12% -1,32% 10,94% 21,27% 6,07% 16,98% 11,51%
Vinstmarginal 0,69% 0,54% 1,12% 0,63% -0,16% 1,26% 2,23% 0,62% 1,77% 1,26%
Bruttovinstmarginal 27,67% 26,74% 27,15% 25,92% 24,98% 25,54% 25,98% 24,25% 24,72% 26,14%
Rörelsekapital/omsättning 3,25% 2,50% 3,10% 1,99% 1,05% 1,48% 0,27% -0,07% 0,50% 1,19%
Soliditet 33,62% 32,53% 30,88% 26,72% 25,50% 33,03% 36,39% 24,56% 29,56% 27,63%
Kassalikviditet 94,72% 81,10% 95,15% 76,67% 56,06% 60,73% 41,45% 30,73% 51,96% 52,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...