Visa allt om Torget i Löberöd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 28 686 27 651 27 744 27 446 27 545 26 622 25 221 23 101 17 786 16 658
Övrig omsättning - - - 37 66 - 67 78 30 29
Rörelseresultat (EBIT) 153 306 174 -47 343 593 154 401 218 186
Resultat efter finansnetto 108 262 123 -84 319 515 103 385 200 153
Årets resultat 82 202 86 45 231 232 72 186 142 88
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 139 1 111 1 254 1 374 1 314 1 422 1 349 998 636 506
Omsättningstillgångar 2 298 2 568 2 184 1 888 1 857 1 371 1 238 1 416 1 310 1 214
Tillgångar 3 437 3 679 3 439 3 262 3 171 2 793 2 588 2 414 1 946 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 845 863 661 574 679 648 416 494 408 353
Obeskattade reserver 350 350 350 350 500 500 305 305 180 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 660 756 795 737 543 347 610 314 260 222
Kortfristiga skulder 1 582 1 710 1 633 1 600 1 449 1 298 1 256 1 301 1 098 965
Skulder och eget kapital 3 437 3 679 3 439 3 262 3 171 2 793 2 588 2 414 1 946 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 420 420 435 480 420 420 420 410 397 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 2 857 2 771 2 740 2 637 2 369 2 255 2 265 2 024 1 573 1 492
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 088 1 093 1 012 966 869 787 986 816 770 708
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 150 200 0 150 100 87
Omsättning 28 686 27 651 27 744 27 483 27 611 26 622 25 288 23 179 17 816 16 687
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 15 15 14 13 15 15 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 793 1 843 1 850 1 830 1 968 2 048 1 681 1 540 1 482 1 388
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 286 281 276 263 268 242 218 231 211
Rörelseresultat, EBITDA 404 539 409 171 551 808 348 520 331 278
Nettoomsättningförändring 3,74% -0,34% 1,09% -0,36% 3,47% 5,55% 9,18% 29,88% 6,77% -%
Du Pont-modellen 4,51% 8,40% 5,12% -1,32% 10,94% 21,27% 6,07% 16,98% 11,51% 10,99%
Vinstmarginal 0,54% 1,12% 0,63% -0,16% 1,26% 2,23% 0,62% 1,77% 1,26% 1,13%
Bruttovinstmarginal 26,74% 27,15% 25,92% 24,98% 25,54% 25,98% 24,25% 24,72% 26,14% 26,35%
Rörelsekapital/omsättning 2,50% 3,10% 1,99% 1,05% 1,48% 0,27% -0,07% 0,50% 1,19% 1,49%
Soliditet 32,53% 30,88% 26,72% 25,50% 33,03% 36,39% 24,56% 29,56% 27,63% 28,06%
Kassalikviditet 81,10% 95,15% 76,67% 56,06% 60,73% 41,45% 30,73% 51,96% 52,73% 56,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...