Visa allt om Wedev Technical Solutions AB
Visa allt om Wedev Technical Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 487 13 584 13 896 15 446 14 275 10 573 8 384 13 728 11 749 8 620
Övrig omsättning 218 16 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 005 1 824 2 260 2 911 2 338 1 599 1 213 2 430 1 898 1 280
Resultat efter finansnetto 985 1 812 2 243 2 948 2 363 1 600 1 222 2 478 1 900 1 280
Årets resultat 1 206 1 389 2 053 1 632 1 251 1 174 1 177 1 317 981 686
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 190 45 122 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 215 8 934 9 783 10 666 8 687 7 708 4 683 6 888 4 982 3 471
Tillgångar 7 215 8 934 9 783 10 666 8 877 7 754 4 804 6 888 4 982 3 471
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 501 1 694 2 305 1 953 1 520 1 369 1 295 2 018 1 331 800
Obeskattade reserver 1 408 1 998 1 998 2 428 1 726 1 089 1 095 1 491 861 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 306 5 241 5 480 6 285 5 630 5 296 2 415 3 379 2 791 2 309
Skulder och eget kapital 7 215 8 934 9 783 10 666 8 877 7 754 4 804 6 888 4 982 3 471
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 022 840 1 263 1 066 1 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 359 4 842 4 758 4 491 4 108 3 502 3 375 4 764 4 138 2 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 1 306 2 116 2 108 2 244 1 848 1 728 1 427 2 419 2 137 1 516
Utdelning till aktieägare 1 000 1 400 2 000 1 700 1 200 1 100 1 100 1 900 630 450
Omsättning 10 705 13 600 13 896 15 446 14 275 10 573 8 384 13 728 11 749 8 620
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 10 12 12 12 11 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 311 1 509 1 544 1 545 1 190 881 699 1 248 1 068 1 078
Personalkostnader per anställd (tkr) 608 797 788 751 527 545 447 819 717 727
Rörelseresultat, EBITDA 1 005 1 824 2 260 2 911 2 340 1 599 1 215 2 430 1 898 1 280
Nettoomsättningförändring -22,80% -2,25% -10,03% 8,20% 35,01% 26,11% -38,93% 16,84% 36,30% -%
Du Pont-modellen 13,96% 20,61% 23,44% 27,67% 26,65% 20,65% 25,42% 36,03% 38,28% 36,88%
Vinstmarginal 9,60% 13,55% 16,50% 19,11% 16,57% 15,14% 14,56% 18,08% 16,23% 14,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 99,11%
Rörelsekapital/omsättning 27,74% 27,19% 30,97% 28,36% 21,42% 22,81% 27,05% 25,56% 18,65% 13,48%
Soliditet 36,03% 36,41% 39,49% 35,09% 31,45% 28,01% 43,76% 44,88% 39,16% 30,56%
Kassalikviditet 167,56% 170,46% 178,52% 169,71% 154,30% 145,54% 193,91% 203,85% 178,50% 150,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...