Visa allt om QL Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 524 756 996 1 544 1 489 1 500 1 369 1 322 1 155 1 118
Övrig omsättning - - 5 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -146 -11 -319 378 378 429 369 367 -30 106
Resultat efter finansnetto -145 -8 -314 386 381 431 380 626 -29 107
Årets resultat -145 -8 -124 214 211 317 275 524 -29 119
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 34 37 95 156 215 291 91 113 129
Omsättningstillgångar 322 545 772 1 241 1 152 1 202 859 1 205 761 945
Tillgångar 354 580 809 1 336 1 308 1 417 1 150 1 297 874 1 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 405 533 807 799 1 048 831 913 490 617
Obeskattade reserver 0 0 0 190 95 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 144 175 276 339 415 369 319 383 385 457
Skulder och eget kapital 354 580 809 1 336 1 308 1 417 1 150 1 297 874 1 074
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 348 - - 340 324 346 321 337 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 292 0 523 377 0 0 0 50 90 85
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 108 119 316 268 251 237 265 257 278 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 100 300 100 100 100 0
Omsättning 524 756 1 001 1 544 1 489 1 500 1 369 1 322 1 155 1 118
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 524 756 498 772 1 489 1 500 1 369 661 578 559
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 467 425 347 621 645 655 342 368 347
Rörelseresultat, EBITDA -144 -8 -261 439 449 505 445 396 -2 120
Nettoomsättningförändring -30,69% -24,10% -35,49% 3,69% -0,73% 9,57% 3,56% 14,46% 3,31% -%
Du Pont-modellen -40,96% -1,38% -38,81% 28,82% 29,05% 30,42% 33,13% 48,27% -3,43% 9,96%
Vinstmarginal -27,67% -1,06% -31,53% 24,94% 25,52% 28,73% 27,83% 47,35% -2,60% 9,57%
Bruttovinstmarginal 99,43% 99,87% 96,69% 97,22% 93,22% 98,40% 97,95% 97,88% 91,17% 99,19%
Rörelsekapital/omsättning 33,97% 48,94% 49,80% 58,42% 49,50% 55,53% 39,44% 62,18% 32,55% 43,65%
Soliditet 59,32% 69,83% 65,88% 70,89% 66,44% 73,96% 72,26% 70,39% 56,06% 57,45%
Kassalikviditet 223,61% 311,43% 279,71% 366,08% 277,59% 325,75% 269,28% 314,62% 197,66% 206,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...