Visa allt om QL Förvaltning AB
Visa allt om QL Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 524 756 996 1 544 1 489 1 500 1 369 1 322 1 155
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -232 -146 -11 -319 378 378 429 369 367 -30
Resultat efter finansnetto -233 -145 -8 -314 386 381 431 380 626 -29
Årets resultat -233 -145 -8 -124 214 211 317 275 524 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 32 34 37 95 156 215 291 91 113
Omsättningstillgångar 148 322 545 772 1 241 1 152 1 202 859 1 205 761
Tillgångar 178 354 580 809 1 336 1 308 1 417 1 150 1 297 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -23 210 405 533 807 799 1 048 831 913 490
Obeskattade reserver 0 0 0 0 190 95 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 144 175 276 339 415 369 319 383 385
Skulder och eget kapital 178 354 580 809 1 336 1 308 1 417 1 150 1 297 874
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 348 - - 340 324 346 321 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 22 292 0 523 377 0 0 0 50 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 12 108 119 316 268 251 237 265 257 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 100 300 100 100 100
Omsättning 31 524 756 1 001 1 544 1 489 1 500 1 369 1 322 1 155
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 31 524 756 498 772 1 489 1 500 1 369 661 578
Personalkostnader per anställd (tkr) 42 400 467 425 347 621 645 655 342 368
Rörelseresultat, EBITDA -230 -144 -8 -261 439 449 505 445 396 -2
Nettoomsättningförändring -94,08% -30,69% -24,10% -35,49% 3,69% -0,73% 9,57% 3,56% 14,46% -%
Du Pont-modellen -130,34% -40,96% -1,38% -38,81% 28,82% 29,05% 30,42% 33,13% 48,27% -3,43%
Vinstmarginal -748,39% -27,67% -1,06% -31,53% 24,94% 25,52% 28,73% 27,83% 47,35% -2,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,43% 99,87% 96,69% 97,22% 93,22% 98,40% 97,95% 97,88% 91,17%
Rörelsekapital/omsättning -170,97% 33,97% 48,94% 49,80% 58,42% 49,50% 55,53% 39,44% 62,18% 32,55%
Soliditet -12,92% 59,32% 69,83% 65,88% 70,89% 66,44% 73,96% 72,26% 70,39% 56,06%
Kassalikviditet 73,63% 223,61% 311,43% 279,71% 366,08% 277,59% 325,75% 269,28% 314,62% 197,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...