Visa allt om Golvläggar'n i Leksand AB
Visa allt om Golvläggar'n i Leksand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 442 2 892 3 381 4 257 4 377 4 386 4 307 3 804 3 560 3 061
Övrig omsättning 72 32 118 54 33 26 - 11 52 23
Rörelseresultat (EBIT) 189 -3 347 344 463 452 316 178 161 172
Resultat efter finansnetto 193 -2 354 353 489 453 313 173 152 170
Årets resultat 96 46 158 221 270 249 240 96 103 96
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 110 1 031 751 463 515 275 323 301 357 193
Omsättningstillgångar 810 1 355 1 887 2 083 1 918 1 520 1 149 886 731 698
Tillgångar 1 920 2 386 2 638 2 547 2 433 1 794 1 472 1 187 1 088 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 1 665 1 619 1 586 1 365 1 094 855 615 519 416
Obeskattade reserver 502 448 520 374 326 207 95 109 73 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 70 0 19 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 272 498 586 672 493 502 462 496 410
Skulder och eget kapital 1 920 2 386 2 638 2 547 2 433 1 794 1 472 1 187 1 088 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 333 340 300 301 210 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 730 979 1 067 1 326 926 899 876 870 856 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 372 422 488 515 479 460 457 411 325
Utdelning till aktieägare 0 0 0 125 0 0 10 0 0 0
Omsättning 2 514 2 924 3 499 4 311 4 410 4 412 4 307 3 815 3 612 3 084
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 221 964 1 127 1 064 1 094 1 097 1 436 1 268 1 187 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) 536 456 503 458 440 444 552 549 506 423
Rörelseresultat, EBITDA 228 51 400 421 522 510 403 257 217 211
Nettoomsättningförändring -15,56% -14,46% -20,58% -2,74% -0,21% 1,83% 13,22% 6,85% 16,30% -%
Du Pont-modellen 10,36% -0,04% 13,53% 14,17% 20,51% 25,36% 21,47% 15,00% 14,80% 19,64%
Vinstmarginal 8,15% -0,03% 10,56% 8,48% 11,40% 10,37% 7,34% 4,68% 4,52% 5,72%
Bruttovinstmarginal 70,64% 67,39% 67,35% 66,69% 66,62% 63,52% 59,14% 63,04% 61,83% 63,87%
Rörelsekapital/omsättning 26,74% 37,45% 41,08% 35,17% 28,47% 23,42% 15,02% 11,15% 6,60% 9,41%
Soliditet 86,12% 84,43% 76,75% 73,09% 65,98% 69,48% 62,84% 58,42% 52,53% 51,94%
Kassalikviditet 515,92% 498,16% 375,50% 352,56% 283,63% 301,22% 222,91% 187,23% 145,97% 168,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...