Visa allt om Ree Göteborg AB
Visa allt om Ree Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 671 3 610 3 428 3 286 3 371 3 550 4 976 3 758 4 028 3 749
Övrig omsättning 146 145 138 139 95 36 38 23 20 217
Rörelseresultat (EBIT) 165 79 53 7 50 170 1 565 -161 -54 512
Resultat efter finansnetto 119 51 30 -14 36 166 1 555 -163 -56 511
Årets resultat 90 36 21 15 3 90 1 371 -162 -56 511
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 15 48 96 138 211 159 210 122
Omsättningstillgångar 1 610 1 672 1 217 2 812 2 789 2 753 2 038 789 1 098 1 257
Tillgångar 1 610 1 679 1 232 2 861 2 885 2 891 2 249 948 1 308 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 271 235 214 199 196 107 -1 264 -1 102 -1 047
Obeskattade reserver 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 250 1 408 997 2 646 2 643 2 652 2 143 2 212 2 410 2 425
Skulder och eget kapital 1 610 1 679 1 232 2 861 2 885 2 891 2 249 948 1 308 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 230 291 200 301 174
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 435 449 479 468 135 327 407 325 460 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 165 165 181 169 64 193 243 185 235 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 817 3 755 3 566 3 425 3 466 3 586 5 014 3 781 4 048 3 966
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 671 3 610 3 428 3 286 3 371 1 775 2 488 1 879 2 014 1 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 621 670 647 208 411 471 361 547 337
Rörelseresultat, EBITDA 171 87 87 55 123 253 1 702 -87 16 562
Nettoomsättningförändring 1,69% 5,31% 4,32% -2,52% -5,04% -28,66% 32,41% -6,70% 7,44% -%
Du Pont-modellen 10,31% 4,71% 4,30% 0,24% 1,73% 5,88% 69,59% -16,88% -4,13% 37,13%
Vinstmarginal 4,52% 2,19% 1,55% 0,21% 1,48% 4,79% 31,45% -4,26% -1,34% 13,66%
Bruttovinstmarginal 44,21% 45,46% 40,64% 42,03% 29,25% 54,59% 80,85% 41,11% 47,62% 46,33%
Rörelsekapital/omsättning 9,81% 7,31% 6,42% 5,05% 4,33% 2,85% -2,11% -37,87% -32,57% -31,15%
Soliditet 22,42% 16,14% 19,07% 7,48% 7,97% 7,85% 4,76% -133,33% -84,25% -75,92%
Kassalikviditet 9,76% 14,91% 20,76% 59,26% 59,40% 59,50% 77,27% 17,99% 38,01% 47,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...