Visa allt om Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad AB
Visa allt om Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 073 12 896 11 750 10 942 12 871 11 128 9 871 10 371 11 992 5 104
Övrig omsättning - - - 663 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 415 833 -493 -359 315 214 429 697 1 477 1 454
Resultat efter finansnetto 1 415 829 -499 -355 330 215 435 809 1 530 1 455
Årets resultat 811 502 17 105 162 94 221 424 824 783
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 1 545 961 1 276 1 071 756 465 428 254 90
Omsättningstillgångar 4 803 2 887 2 716 2 684 3 775 3 920 4 070 4 832 4 427 2 449
Tillgångar 5 174 4 432 3 677 3 959 4 846 4 676 4 535 5 261 4 681 2 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 843 2 482 2 130 2 263 2 301 2 265 2 291 2 191 1 857 1 122
Obeskattade reserver 675 315 145 690 1 205 1 115 1 060 945 745 365
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 656 1 635 1 402 1 006 1 340 1 296 1 184 2 125 2 079 1 051
Skulder och eget kapital 5 174 4 432 3 677 3 959 4 846 4 676 4 535 5 261 4 681 2 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 1 080 1 164 1 200 1 277 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 529 3 459 3 475 3 554 3 815 2 179 1 616 1 508 1 360 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 394 1 414 1 370 1 495 1 576 1 407 1 349 1 441 1 331 252
Utdelning till aktieägare 1 458 450 150 150 143 126 120 120 90 89
Omsättning 13 073 12 896 11 750 11 605 12 871 11 128 9 871 10 371 11 992 5 104
Nyckeltal
Antal anställda 9 11 11 11 12 10 9 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 172 1 068 995 1 073 1 113 1 097 1 152 1 332 729
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 449 445 462 455 476 459 470 452 161
Rörelseresultat, EBITDA 1 544 968 -334 -192 414 332 582 881 1 586 1 493
Nettoomsättningförändring 1,37% 9,75% 7,38% -14,99% 15,66% 12,73% -4,82% -13,52% 134,95% -%
Du Pont-modellen 27,44% 18,82% -13,38% -8,87% 6,81% 4,60% 9,59% 15,38% 32,69% 57,33%
Vinstmarginal 10,86% 6,47% -4,19% -3,21% 2,56% 1,93% 4,41% 7,80% 12,76% 28,51%
Bruttovinstmarginal 76,29% 76,29% 74,30% 70,47% 72,02% 73,96% 75,61% 73,52% 70,82% 75,06%
Rörelsekapital/omsättning 24,07% 9,71% 11,18% 15,34% 18,92% 23,58% 29,24% 26,10% 19,58% 27,39%
Soliditet 65,12% 61,55% 61,00% 70,01% 65,81% 66,01% 67,74% 54,58% 51,13% 54,56%
Kassalikviditet 287,26% 174,19% 191,73% 263,62% 278,21% 298,53% 340,12% 225,08% 211,35% 225,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...