Visa allt om MM Taubert Bygg & Företagsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 451 670 911 938 707 961 1 064 942 2 181 2 432
Övrig omsättning 31 101 71 - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 69 282 249 140 83 55 110 -109 9 251
Resultat efter finansnetto 60 265 226 133 87 55 117 -109 10 358
Årets resultat 112 170 124 129 46 37 61 -22 -2 183
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 201 1 125 1 125 1 125 9 65 120 176 263 60
Omsättningstillgångar 62 101 42 94 489 400 413 494 606 890
Tillgångar 1 263 1 226 1 167 1 219 498 465 533 669 870 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 527 415 244 251 211 215 179 118 482 484
Obeskattade reserver 129 213 169 116 160 136 136 107 193 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 496 458 542 699 0 0 14 235 16 16
Kortfristiga skulder 112 140 212 154 125 113 204 210 178 257
Skulder och eget kapital 1 263 1 226 1 167 1 219 498 465 533 669 870 950
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 56 41 94 50 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 184 246 408 454 312 359 400 359 495 618
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 59 135 153 107 156 187 207 236 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 0 50 0 0 342 0
Omsättning 482 771 982 938 707 961 1 064 942 2 181 2 436
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 6 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 226 335 152 188 177 240 266 236 545 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 132 165 99 127 110 165 170 174 204 242
Rörelseresultat, EBITDA 84 282 249 149 138 110 165 -54 71 271
Nettoomsättningförändring -32,69% -26,45% -2,88% 32,67% -26,43% -9,68% 12,95% -56,81% -10,32% -%
Du Pont-modellen 5,54% 23,00% 21,34% 11,73% 17,47% 11,83% 21,76% -16,14% 1,26% 37,79%
Vinstmarginal 15,52% 42,09% 27,33% 15,25% 12,31% 5,72% 10,90% -11,46% 0,50% 14,76%
Bruttovinstmarginal 89,58% 93,58% 96,60% 94,88% 92,93% 91,57% 90,23% 86,20% 53,83% 77,34%
Rörelsekapital/omsättning -11,09% -5,82% -18,66% -6,40% 51,49% 29,86% 19,64% 30,15% 19,62% 26,03%
Soliditet 49,69% 47,40% 31,58% 27,60% 66,05% 67,79% 51,95% 29,15% 71,37% 65,57%
Kassalikviditet 55,36% 72,14% 19,81% 61,04% 391,20% 353,98% 202,45% 235,24% 340,45% 346,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...