Visa allt om MM Taubert Bygg & Företagsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 462 451 670 911 938 707 961 1 064 942 2 181
Övrig omsättning - 31 101 71 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 69 282 249 140 83 55 110 -109 9
Resultat efter finansnetto 107 60 265 226 133 87 55 117 -109 10
Årets resultat 183 112 170 124 129 46 37 61 -22 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 183 1 201 1 125 1 125 1 125 9 65 120 176 263
Omsättningstillgångar 160 62 101 42 94 489 400 413 494 606
Tillgångar 1 343 1 263 1 226 1 167 1 219 498 465 533 669 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 527 415 244 251 211 215 179 118 482
Obeskattade reserver 0 129 213 169 116 160 136 136 107 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 458 496 458 542 699 0 0 14 235 16
Kortfristiga skulder 176 112 140 212 154 125 113 204 210 178
Skulder och eget kapital 1 343 1 263 1 226 1 167 1 219 498 465 533 669 870
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 56 41 94 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 184 246 408 454 312 359 400 359 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 60 59 135 153 107 156 187 207 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 130 0 50 0 0 342
Omsättning 462 482 771 982 938 707 961 1 064 942 2 181
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 6 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 231 226 335 152 188 177 240 266 236 545
Personalkostnader per anställd (tkr) 121 132 165 99 127 110 165 170 174 204
Rörelseresultat, EBITDA 133 84 282 249 149 138 110 165 -54 71
Nettoomsättningförändring 2,44% -32,69% -26,45% -2,88% 32,67% -26,43% -9,68% 12,95% -56,81% -%
Du Pont-modellen 8,56% 5,54% 23,00% 21,34% 11,73% 17,47% 11,83% 21,76% -16,14% 1,26%
Vinstmarginal 24,89% 15,52% 42,09% 27,33% 15,25% 12,31% 5,72% 10,90% -11,46% 0,50%
Bruttovinstmarginal 95,89% 89,58% 93,58% 96,60% 94,88% 92,93% 91,57% 90,23% 86,20% 53,83%
Rörelsekapital/omsättning -3,46% -11,09% -5,82% -18,66% -6,40% 51,49% 29,86% 19,64% 30,15% 19,62%
Soliditet 52,87% 49,69% 47,40% 31,58% 27,60% 66,05% 67,79% 51,95% 29,15% 71,37%
Kassalikviditet 90,91% 55,36% 72,14% 19,81% 61,04% 391,20% 353,98% 202,45% 235,24% 340,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...