Visa allt om Billingens Hushållsservice AB
Visa allt om Billingens Hushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 663 7 256 7 060 6 242 6 065 5 877 5 376 6 178 5 984 4 588
Övrig omsättning 128 - 15 140 19 11 103 6 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 723 -256 398 446 602 304 6 176 286 157
Resultat efter finansnetto 729 -250 404 467 605 315 23 190 284 157
Årets resultat 408 42 204 230 340 168 12 130 200 109
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 182 248 289 60 112 164 220 79 71
Omsättningstillgångar 2 325 1 908 2 292 2 157 2 132 1 520 1 301 1 600 1 586 1 274
Tillgångar 2 443 2 091 2 540 2 446 2 191 1 632 1 465 1 820 1 665 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 833 575 733 728 618 398 310 397 368 197
Obeskattade reserver 378 179 486 372 220 80 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200
Kortfristiga skulder 1 232 1 337 1 321 1 146 1 153 954 956 1 223 1 097 948
Skulder och eget kapital 2 443 2 091 2 540 2 446 2 191 1 632 1 465 1 820 1 665 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 120 154 597 743 738 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 151 2 288 2 386 2 095 1 526 1 527 1 171 1 271 1 138 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 812 864 864 694 583 626 705 843 733 560
Utdelning till aktieägare 400 150 200 200 120 120 80 100 100 30
Omsättning 7 791 7 256 7 075 6 382 6 084 5 888 5 479 6 184 5 984 4 623
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 958 907 883 892 1 011 980 896 1 030 997 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 371 394 407 398 371 385 412 476 435 346
Rörelseresultat, EBITDA 785 -191 464 506 660 369 71 243 318 242
Nettoomsättningförändring 5,61% 2,78% 13,10% 2,92% 3,20% 9,32% -12,98% 3,24% 30,43% -%
Du Pont-modellen 29,92% -11,91% 15,98% 19,17% 27,75% 19,42% 1,71% 10,60% 17,30% 12,18%
Vinstmarginal 9,54% -3,43% 5,75% 7,51% 10,02% 5,39% 0,47% 3,12% 4,81% 3,57%
Bruttovinstmarginal 63,02% 60,03% 72,54% 68,71% 66,15% 64,03% 65,96% 68,31% 65,07% 67,39%
Rörelsekapital/omsättning 14,26% 7,87% 13,75% 16,20% 16,14% 9,63% 6,42% 6,10% 8,17% 7,11%
Soliditet 46,17% 34,18% 42,96% 40,97% 35,61% 28,00% 21,16% 21,81% 22,10% 14,64%
Kassalikviditet 132,87% 95,96% 119,68% 133,86% 141,72% 106,18% 87,45% 94,36% 104,74% 88,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...