Visa allt om KPA Pensionsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 221 105 219 631 211 226 211 101 200 400 175 890 159 103 34 487 30 816 31 779
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 654 5 542 -7 500 20 754 13 891 19 361 -14 683 -2 129 1 064 956
Resultat efter finansnetto 5 591 4 242 -4 206 24 970 17 583 20 125 -12 748 3 731 4 276 2 594
Årets resultat 1 729 661 1 255 12 392 2 118 8 459 -8 809 3 250 2 744 1 336
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 722 76 397 113 715 10 493 17 184 25 775 34 367 0 0 0
Omsättningstillgångar 491 900 399 189 399 023 354 098 455 076 180 017 91 555 43 397 36 037 31 988
Tillgångar 542 622 475 586 512 738 364 591 472 260 205 792 125 922 43 397 36 037 31 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 792 84 063 83 402 92 147 89 755 87 637 79 178 22 034 18 784 16 040
Obeskattade reserver 21 634 21 634 21 634 29 968 22 222 14 042 8 530 6 980 7 848 7 445
Avsättningar (tkr) 3 337 5 373 7 342 6 952 7 505 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 431 859 364 516 400 360 235 524 352 778 104 113 38 214 14 383 9 405 8 503
Skulder och eget kapital 542 622 475 586 512 738 364 591 472 260 205 792 125 922 43 397 36 037 31 988
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 929 1 375 1 351 1 630 1 866 2 423 2 416 1 117 866 852
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 7 635 39 519 57 620 66 445 13 362 10 814 10 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 403 728 705 4 269 34 113 33 384 38 717 8 290 6 023 5 529
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0
Omsättning 221 105 219 631 211 226 211 101 200 400 175 890 159 103 34 487 30 816 31 779
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 57 127 143 32 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 3 516 1 385 1 113 1 078 1 101 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 1 378 754 780 739 662 646
Rörelseresultat, EBITDA 30 072 13 322 1 092 29 346 22 483 27 953 -6 091 -2 129 1 064 1 021
Nettoomsättningförändring 0,67% 3,98% 0,06% 5,34% 13,93% 10,55% 361,34% 11,91% -3,03% -%
Du Pont-modellen 1,12% 1,08% -0,53% 7,45% 4,48% 9,80% -10,10% 8,69% 12,02% 8,33%
Vinstmarginal 2,75% 2,34% -1,28% 12,86% 10,57% 11,47% -7,99% 10,94% 14,05% 8,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,15% 15,79% -0,63% 56,17% 51,05% 43,15% 33,53% 84,13% 86,42% 73,90%
Soliditet 18,92% 21,22% 19,56% 31,33% 22,47% 47,61% 67,87% 62,35% 67,80% 66,90%
Kassalikviditet 113,90% 109,51% 99,67% 150,34% 129,00% 172,91% 239,58% 301,72% 383,17% 376,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...