Visa allt om Bruzahem AB
Visa allt om Bruzahem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 309 12 599 12 755 12 005 11 157 10 848 11 317 10 990 10 961 10 613
Övrig omsättning 495 332 291 130 - 945 424 23 335 32
Rörelseresultat (EBIT) 1 323 1 370 906 1 199 595 812 1 292 1 325 1 508 712
Resultat efter finansnetto 901 424 -171 252 349 135 578 198 338 -85
Årets resultat 675 28 -7 141 605 177 333 95 198 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 984 25 786 26 897 21 750 21 954 22 685 23 567 23 387 23 739 23 831
Omsättningstillgångar 3 601 3 966 1 905 1 728 1 692 1 515 1 213 1 507 1 956 1 914
Tillgångar 29 585 29 752 28 802 23 478 23 647 24 200 24 780 24 894 25 695 25 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 570 4 895 4 867 2 533 2 391 1 787 1 810 1 524 1 730 1 532
Obeskattade reserver 0 0 0 234 234 495 615 499 443 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 597 18 659 19 082 16 806 17 521 17 922 18 733 19 178 19 399 19 549
Kortfristiga skulder 6 419 6 199 4 853 3 905 3 500 3 996 3 623 3 692 4 124 4 269
Skulder och eget kapital 29 585 29 752 28 802 23 478 23 647 24 200 24 780 24 894 25 695 25 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 344 343 343 218 470 526 470 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 703 1 602 1 148 1 075 1 096 1 131 750 967 925 896
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 691 663 686 561 596 581 534 558 512 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 48 300 0
Omsättning 13 804 12 931 13 046 12 135 11 157 11 793 11 741 11 013 11 296 10 645
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 662 2 520 2 551 2 401 2 231 2 170 2 263 2 198 2 740 2 653
Personalkostnader per anställd (tkr) 497 456 433 396 422 431 366 381 457 411
Rörelseresultat, EBITDA 2 019 2 069 1 660 1 837 1 189 1 388 1 844 1 942 2 133 1 350
Nettoomsättningförändring 5,64% -1,22% 6,25% 7,60% 2,85% -4,14% 2,98% 0,26% 3,28% -%
Du Pont-modellen 5,20% 4,60% 2,76% 5,23% 5,21% 3,39% 5,27% 5,62% 6,07% 3,41%
Vinstmarginal 11,56% 10,87% 6,23% 10,22% 11,05% 7,56% 11,53% 12,73% 14,23% 8,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,17% -17,72% -23,11% -18,13% -16,21% -22,87% -21,30% -19,88% -19,78% -22,19%
Soliditet 18,83% 16,45% 16,90% 11,52% 10,84% 8,89% 9,13% 7,57% 7,97% 7,06%
Kassalikviditet 55,32% 63,17% 38,22% 44,25% 48,34% 37,91% 33,48% 40,82% 47,43% 44,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...