Visa allt om Städjouren i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Städjouren i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 294 352 337 314 681 590 315 294 77 243
Övrig omsättning - 100 82 200 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 248 154 145 79 234 44 86 -40 -82
Resultat efter finansnetto 55 246 152 145 75 232 123 583 226 -85
Årets resultat 156 190 89 105 53 175 89 315 226 -72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 217 1 217 1 117 1 051 859 863 868 775 265 165
Omsättningstillgångar 87 218 135 170 163 212 54 193 168 220
Tillgångar 1 304 1 436 1 253 1 222 1 022 1 075 922 968 433 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 138 948 859 754 806 631 660 345 319
Obeskattade reserver 38 184 184 146 146 146 146 146 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
Kortfristiga skulder 108 114 121 217 122 124 145 162 46 65
Skulder och eget kapital 1 304 1 436 1 253 1 222 1 022 1 075 922 968 433 385
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 20 24 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 6 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 8 7 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 294 452 419 514 681 590 315 294 77 243
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 2 1 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 157 681 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 20 35 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 58 248 159 159 83 239 46 86 -30 39
Nettoomsättningförändring -16,48% 4,45% 7,32% -53,89% 15,42% 87,30% 7,14% 281,82% -68,31% -%
Du Pont-modellen 4,45% 17,27% 12,29% 11,95% 7,73% 21,77% 13,56% 60,64% 52,42% -21,30%
Vinstmarginal 19,73% 70,45% 45,70% 46,50% 11,60% 39,66% 39,68% 199,66% 294,81% -33,74%
Bruttovinstmarginal 56,12% 72,73% 84,27% 65,92% 75,18% 100,00% 99,05% 70,41% 84,42% 92,18%
Rörelsekapital/omsättning -7,14% 29,55% 4,15% -14,97% 6,02% 14,92% -28,89% 10,54% 158,44% 63,79%
Soliditet 91,00% 89,24% 87,11% 79,10% 84,31% 84,99% 80,11% 79,04% 79,68% 82,86%
Kassalikviditet 80,56% 191,23% 111,57% 78,34% 133,61% 154,84% 23,45% 105,56% 136,96% 166,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...