Visa allt om AVENT Drift & Innemiljö AB
Visa allt om AVENT Drift & Innemiljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 35 891 31 245 29 780 27 000 28 924 22 499 22 833 30 066 37 082 38 361
Övrig omsättning 536 558 552 311 343 362 123 183 285 121
Rörelseresultat (EBIT) 2 172 2 214 2 926 1 162 1 784 746 1 344 1 933 693 1 514
Resultat efter finansnetto 2 203 2 223 2 955 1 192 1 818 752 1 333 2 010 764 1 636
Årets resultat 2 081 2 203 2 125 923 1 264 500 966 1 181 466 1 024
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 81 32 44 49 107 208 376 730 981
Omsättningstillgångar 16 113 15 618 15 457 14 468 13 729 13 777 11 318 14 101 18 530 17 018
Tillgångar 16 227 15 699 15 489 14 511 13 778 13 884 11 526 14 477 19 260 17 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 277 5 196 4 493 3 118 3 195 1 932 2 132 2 166 985 2 919
Obeskattade reserver 1 951 2 448 3 085 2 893 2 989 2 950 2 974 3 178 3 292 3 294
Avsättningar (tkr) 529 384 341 309 244 209 254 201 198 110
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0
Kortfristiga skulder 9 470 7 671 7 571 8 192 7 350 8 794 5 866 8 631 14 785 11 676
Skulder och eget kapital 16 227 15 699 15 489 14 511 13 778 13 884 11 526 14 477 19 260 17 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 637 758 920 1 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 239 8 757 8 795 7 859 7 925 7 070 6 027 5 821 5 652 6 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 225 3 703 3 743 3 444 3 390 3 117 2 837 2 739 2 757 3 752
Utdelning till aktieägare 1 250 500 1 500 750 0 0 1 000 1 000 0 0
Omsättning 36 427 31 803 30 332 27 311 29 267 22 861 22 956 30 249 37 367 38 482
Nyckeltal
Antal anställda 26 23 23 21 21 19 23 19 20 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 380 1 358 1 295 1 286 1 377 1 184 993 1 582 1 854 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 555 559 549 551 550 423 506 484 477
Rörelseresultat, EBITDA 2 203 2 225 2 940 1 186 1 842 844 1 512 2 181 1 014 1 960
Nettoomsättningförändring 14,87% 4,92% 10,30% -6,65% 28,56% -1,46% -24,06% -18,92% -3,33% -%
Du Pont-modellen 13,59% 14,17% 19,10% 8,21% 13,25% 5,50% 11,79% 13,88% 3,98% 9,10%
Vinstmarginal 6,14% 7,12% 9,94% 4,41% 6,31% 3,39% 5,95% 6,69% 2,07% 4,27%
Bruttovinstmarginal 62,63% 65,16% 70,17% 63,41% 65,77% 61,17% 71,85% 39,97% 40,90% 55,23%
Rörelsekapital/omsättning 18,51% 25,43% 26,48% 23,24% 22,05% 22,15% 23,88% 18,19% 10,10% 13,93%
Soliditet 35,74% 45,26% 44,54% 36,18% 39,18% 29,57% 37,51% 30,77% 17,42% 29,39%
Kassalikviditet 167,57% 200,08% 193,03% 158,86% 166,78% 124,99% 165,38% 124,81% 78,86% 119,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...