Visa allt om AVENT Drift & Innemiljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 31 245 29 780 27 000 28 924 22 499 22 833 30 066 37 082 38 361 28 469
Övrig omsättning 558 552 311 343 362 123 183 285 121 123
Rörelseresultat (EBIT) 2 214 2 926 1 162 1 784 746 1 344 1 933 693 1 514 2 399
Resultat efter finansnetto 2 223 2 955 1 192 1 818 752 1 333 2 010 764 1 636 2 408
Årets resultat 2 203 2 125 923 1 264 500 966 1 181 466 1 024 1 110
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 32 44 49 107 208 376 730 981 1 434
Omsättningstillgångar 15 618 15 457 14 468 13 729 13 777 11 318 14 101 18 530 17 018 9 435
Tillgångar 15 699 15 489 14 511 13 778 13 884 11 526 14 477 19 260 17 999 10 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 196 4 493 3 118 3 195 1 932 2 132 2 166 985 2 919 1 895
Obeskattade reserver 2 448 3 085 2 893 2 989 2 950 2 974 3 178 3 292 3 294 3 035
Avsättningar (tkr) 384 341 309 244 209 254 201 198 110 110
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 671 7 571 8 192 7 350 8 794 5 866 8 631 14 785 11 676 5 828
Skulder och eget kapital 15 699 15 489 14 511 13 778 13 884 11 526 14 477 19 260 17 999 10 868
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 637 758 920 1 428 1 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 757 8 795 7 859 7 925 7 070 6 027 5 821 5 652 6 810 4 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 703 3 743 3 444 3 390 3 117 2 837 2 739 2 757 3 752 2 480
Utdelning till aktieägare 500 1 500 750 0 0 1 000 1 000 0 0 0
Omsättning 31 803 30 332 27 311 29 267 22 861 22 956 30 249 37 367 38 482 28 592
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 21 21 19 23 19 20 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 358 1 295 1 286 1 377 1 184 993 1 582 1 854 1 475 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 559 549 551 550 423 506 484 477 356
Rörelseresultat, EBITDA 2 225 2 940 1 186 1 842 844 1 512 2 181 1 014 1 960 2 681
Nettoomsättningförändring 4,92% 10,30% -6,65% 28,56% -1,46% -24,06% -18,92% -3,33% 34,75% -%
Du Pont-modellen 14,17% 19,10% 8,21% 13,25% 5,50% 11,79% 13,88% 3,98% 9,10% 22,38%
Vinstmarginal 7,12% 9,94% 4,41% 6,31% 3,39% 5,95% 6,69% 2,07% 4,27% 8,54%
Bruttovinstmarginal 65,16% 70,17% 63,41% 65,77% 61,17% 71,85% 39,97% 40,90% 55,23% 73,87%
Rörelsekapital/omsättning 25,43% 26,48% 23,24% 22,05% 22,15% 23,88% 18,19% 10,10% 13,93% 12,67%
Soliditet 45,26% 44,54% 36,18% 39,18% 29,57% 37,51% 30,77% 17,42% 29,39% 37,54%
Kassalikviditet 200,08% 193,03% 158,86% 166,78% 124,99% 165,38% 124,81% 78,86% 119,55% 147,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...