Visa allt om Navisys International Consulting Aktiebolag
Visa allt om Navisys International Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 233 21 20 147 51 336 614 93 369 1 009
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 222 3 -22 -98 -8 29 65 -242 -258 -15
Resultat efter finansnetto 223 3 -23 -100 -10 25 64 -244 -260 -19
Årets resultat 223 3 -23 -100 -10 25 64 -244 -260 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 3 5 7 11 15 12 7 13 15
Omsättningstillgångar 271 27 23 59 126 150 290 113 153 374
Tillgångar 272 30 28 67 136 165 303 121 166 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 31 28 51 125 135 165 101 61 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 0 1 16 12 30 139 20 106 298
Skulder och eget kapital 272 30 28 67 136 165 303 121 166 389
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 100 300 70 120 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 75 0 14 0 0 0 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 24 0 31 118 49 121 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 233 21 20 147 51 336 614 93 369 1 009
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 233 21 20 147 51 336 614 93 369 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 99 - 145 418 119 252 379
Rörelseresultat, EBITDA 224 5 -20 -95 -4 35 74 -236 -252 -10
Nettoomsättningförändring 1 009,52% 5,00% -86,39% 188,24% -84,82% -45,28% 560,22% -74,80% -63,43% -%
Du Pont-modellen 81,99% 10,00% -78,57% -146,27% -5,88% 17,58% 21,45% -200,00% -155,42% -3,86%
Vinstmarginal 95,71% 14,29% -110,00% -66,67% -15,69% 8,63% 10,59% -260,22% -69,92% -1,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 37,41% 100,00% 100,00% 89,41% 88,17% 86,99% 97,42%
Rörelsekapital/omsättning 108,58% 128,57% 110,00% 29,25% 223,53% 35,71% 24,59% 100,00% 12,74% 7,53%
Soliditet 93,01% 103,33% 100,00% 76,12% 91,91% 81,82% 54,46% 83,47% 36,75% 23,39%
Kassalikviditet 1 505,56% -% 2 300,00% 368,75% 1 050,00% 500,00% 208,63% 565,00% 144,34% 125,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...