Visa allt om Hallandsrevisorn AB
Visa allt om Hallandsrevisorn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 391 5 150 5 224 4 898 4 463 3 830 3 853 3 550 3 360 3 229
Övrig omsättning - - - - - - - 2 4 8
Rörelseresultat (EBIT) 3 284 1 939 1 339 1 645 1 517 1 103 1 131 934 996 964
Resultat efter finansnetto 3 284 1 944 1 352 1 659 1 523 104 1 138 985 1 003 969
Årets resultat 2 723 437 11 1 028 10 95 63 113 719 690
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 46 64 88 125 90 74 66 76
Omsättningstillgångar 4 363 2 096 2 101 2 566 1 620 1 120 1 123 1 164 869 1 681
Tillgångar 4 363 2 124 2 147 2 631 1 708 1 245 1 213 1 239 935 1 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 043 611 174 1 163 511 658 563 500 387 971
Obeskattade reserver 25 425 250 250 0 0 40 0 7 10
Avsättningar (tkr) 0 144 162 175 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 294 944 1 561 1 042 1 198 586 610 739 541 777
Skulder och eget kapital 4 363 2 124 2 147 2 631 1 708 1 245 1 213 1 239 935 1 757
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 315 569 402 386 379 369 354 333 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 241 1 298 1 428 1 201 1 108 962 1 033 931 898 892
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 065 741 821 698 652 563 534 525 505 475
Utdelning till aktieägare 2 924 435 0 1 000 375 0 0 0 600 600
Omsättning 6 391 5 150 5 224 4 898 4 463 3 830 3 853 3 552 3 364 3 237
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 598 1 030 1 045 1 225 1 116 958 963 888 840 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 876 488 578 605 557 501 525 475 453 440
Rörelseresultat, EBITDA 3 307 1 957 1 357 1 669 1 555 1 157 1 170 973 1 016 977
Nettoomsättningförändring 24,10% -1,42% 6,66% 9,75% 16,53% -0,60% 8,54% 5,65% 4,06% -%
Du Pont-modellen 75,32% 91,62% 63,06% 63,09% 89,17% 8,35% 93,98% 79,66% 107,59% 55,38%
Vinstmarginal 51,42% 37,79% 25,92% 33,89% 34,13% 2,72% 29,59% 27,80% 29,94% 30,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,02% 22,37% 10,34% 31,11% 9,46% 13,94% 13,31% 11,97% 9,76% 28,00%
Soliditet 70,19% 44,37% 16,69% 51,21% 29,92% 52,85% 48,79% 40,36% 41,93% 55,67%
Kassalikviditet 337,17% 222,03% 134,59% 246,26% 135,23% 191,13% 184,10% 157,51% 160,63% 216,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...