Visa allt om Topoil AB
Visa allt om Topoil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 948 615 2 719 333 2 620 606 2 488 717 2 699 707 2 306 433 1 770 110 1 588 622 1 345 156 981 743
Övrig omsättning - 425 1 381 110 4 711 - - 1 034 254 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 406 20 527 22 598 31 448 40 969 49 925 38 396 72 216 44 229 33 110
Resultat efter finansnetto 24 995 18 911 21 961 30 074 39 436 49 097 37 755 72 666 43 114 32 778
Årets resultat 24 644 19 653 18 239 20 400 24 902 30 045 21 365 38 474 23 800 19 368
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 656 5 749 2 440 2 638 1 460 1 984 4 327 6 363 6 490 8 827
Omsättningstillgångar 213 728 230 213 290 798 192 199 255 056 231 701 199 644 181 694 178 481 124 478
Tillgångar 215 384 235 962 293 238 194 837 256 516 233 684 203 971 188 058 184 971 133 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 342 32 697 32 044 38 805 43 405 48 503 38 458 62 093 43 619 39 819
Obeskattade reserver 62 554 69 295 75 652 77 511 75 628 70 415 62 364 54 272 35 339 26 569
Avsättningar (tkr) 752 0 0 0 0 652 0 0 1 833 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 736 133 970 185 542 78 521 137 483 114 113 103 149 71 692 104 179 66 916
Skulder och eget kapital 215 384 235 962 293 238 194 837 256 516 233 684 203 971 188 058 184 971 133 304
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 4 094 5 191 3 337 4 424 5 588 7 673 6 031 9 858 3 965 2 999
Varav tantiem till styrelse & VD 3 278 4 813 2 972 4 038 5 199 7 232 - - 3 624 2 656
Löner till övriga anställda 6 733 8 088 5 668 5 461 6 584 7 077 6 378 7 137 5 104 4 073
Varav resultatlön till övriga anställda 3 643 4 652 - 2 772 3 848 4 370 - - 3 042 1 965
Sociala kostnader 5 369 6 133 5 011 5 003 6 124 5 890 4 845 7 173 5 158 3 482
Utdelning till aktieägare 20 000 15 000 19 000 25 000 25 000 30 000 20 000 45 000 20 000 20 000
Omsättning 1 948 615 2 719 758 2 621 987 2 488 827 2 704 418 2 306 433 1 770 110 1 589 656 1 345 410 981 743
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 10 9 9 8 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 177 147 247 212 262 061 276 524 299 967 288 304 221 264 226 946 192 165 140 249
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 497 1 792 1 428 1 678 2 063 2 653 2 195 3 555 2 142 1 630
Rörelseresultat, EBITDA 25 951 20 910 23 018 32 076 41 592 52 340 40 807 74 228 46 211 35 131
Nettoomsättningförändring -28,34% 3,77% 5,30% -7,82% 17,05% 30,30% 11,42% 18,10% 37,02% -%
Du Pont-modellen 12,33% 9,16% 8,18% 16,42% 16,04% 21,41% 18,88% 38,98% 24,23% 25,14%
Vinstmarginal 1,36% 0,80% 0,91% 1,29% 1,52% 2,17% 2,18% 4,61% 3,33% 3,41%
Bruttovinstmarginal 2,56% 3,03% 1,49% 2,02% 2,16% 3,31% 3,45% 6,34% 4,80% 5,69%
Rörelsekapital/omsättning 5,34% 3,54% 4,02% 4,57% 4,36% 5,10% 5,45% 6,92% 5,52% 5,86%
Soliditet 42,31% 36,76% 31,05% 49,24% 38,65% 42,96% 41,39% 53,80% 37,34% 44,22%
Kassalikviditet 173,24% 151,16% 142,69% 230,17% 170,81% 187,35% 179,35% 237,10% 148,42% 165,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...