Visa allt om Lönebrink Isolering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 155 682 929 868 1 249 902 837 985 1 196 989
Övrig omsättning 7 - - - - - - 31 129 21
Rörelseresultat (EBIT) 152 -163 263 -146 -3 119 36 -1 -79 -130
Resultat efter finansnetto 135 -181 246 -166 -24 95 2 -43 -120 -165
Årets resultat 135 -181 246 -166 -24 95 2 -43 -120 -165
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 234 240 254 425 441
Omsättningstillgångar 180 167 215 205 347 254 252 304 395 369
Tillgångar 180 167 215 205 347 488 493 558 819 810
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -53 -188 -7 -253 -87 -63 -158 -161 -117 3
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 11 29 47 65 83 174 345
Kortfristiga skulder 234 355 222 447 405 505 586 636 763 462
Skulder och eget kapital 180 167 215 205 347 488 493 558 819 810
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 272 135 74 188 228 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 508 390 165 424 231 53 159 205 270 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 158 111 44 146 164 58 72 114 155 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 162 682 929 868 1 249 902 837 1 016 1 325 1 010
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 578 341 465 434 625 451 419 493 399 330
Personalkostnader per anställd (tkr) 326 260 107 288 336 126 155 256 221 188
Rörelseresultat, EBITDA 152 -163 263 -146 -3 125 49 15 -63 -75
Nettoomsättningförändring 69,35% -26,59% 7,03% -30,50% 38,47% 7,77% -15,03% -17,64% 20,93% -%
Du Pont-modellen 84,44% -97,60% 122,79% -69,76% -0,58% 24,80% 7,51% 0,00% -9,52% -16,05%
Vinstmarginal 13,16% -23,90% 28,42% -16,47% -0,16% 13,41% 4,42% 0,00% -6,52% -13,14%
Bruttovinstmarginal 81,99% 74,05% 73,84% 82,95% 83,59% 73,39% 78,73% 82,84% 72,32% 83,72%
Rörelsekapital/omsättning -4,68% -27,57% -0,75% -27,88% -4,64% -27,83% -39,90% -33,71% -30,77% -9,40%
Soliditet -29,44% -112,57% -3,26% -123,41% -25,07% -12,91% -32,05% -28,85% -14,29% 0,37%
Kassalikviditet 64,53% 36,90% 66,67% 20,81% 56,79% 25,74% 16,21% 28,30% 34,34% 40,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...