Visa allt om Lönebrink Isolering Aktiebolag
Visa allt om Lönebrink Isolering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 796 1 155 682 929 868 1 249 902 837 985 1 196
Övrig omsättning - 7 - - - - - - 31 129
Rörelseresultat (EBIT) -177 152 -163 263 -146 -3 119 36 -1 -79
Resultat efter finansnetto -188 135 -181 246 -166 -24 95 2 -43 -120
Årets resultat -188 135 -181 246 -166 -24 95 2 -43 -120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 234 240 254 425
Omsättningstillgångar 95 180 167 215 205 347 254 252 304 395
Tillgångar 95 180 167 215 205 347 488 493 558 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -241 -53 -188 -7 -253 -87 -63 -158 -161 -117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 0 0 0 11 29 47 65 83 174
Kortfristiga skulder 232 234 355 222 447 405 505 586 636 763
Skulder och eget kapital 95 180 167 215 205 347 488 493 558 819
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 272 135 74 188 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 425 508 390 165 424 231 53 159 205 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 158 111 44 146 164 58 72 114 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 1 162 682 929 868 1 249 902 837 1 016 1 325
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 398 578 341 465 434 625 451 419 493 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 326 260 107 288 336 126 155 256 221
Rörelseresultat, EBITDA -177 152 -163 263 -146 -3 125 49 15 -63
Nettoomsättningförändring -31,08% 69,35% -26,59% 7,03% -30,50% 38,47% 7,77% -15,03% -17,64% -%
Du Pont-modellen -186,32% 84,44% -97,60% 122,79% -69,76% -0,58% 24,80% 7,51% 0,00% -9,52%
Vinstmarginal -22,24% 13,16% -23,90% 28,42% -16,47% -0,16% 13,41% 4,42% 0,00% -6,52%
Bruttovinstmarginal 79,52% 81,99% 74,05% 73,84% 82,95% 83,59% 73,39% 78,73% 82,84% 72,32%
Rörelsekapital/omsättning -17,21% -4,68% -27,57% -0,75% -27,88% -4,64% -27,83% -39,90% -33,71% -30,77%
Soliditet -253,68% -29,44% -112,57% -3,26% -123,41% -25,07% -12,91% -32,05% -28,85% -14,29%
Kassalikviditet 31,47% 64,53% 36,90% 66,67% 20,81% 56,79% 25,74% 16,21% 28,30% 34,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...