Visa allt om Webb Kooper AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 3 382 4 714 4 673 5 317 4 517 3 221 2 906 2 568 2 238 2 816
Övrig omsättning 5 200 769 2 389 2 000 160 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 342 115 -1 104 86 136 43 143 193 157 823
Resultat efter finansnetto 242 25 -135 -27 73 12 95 160 86 759
Årets resultat 242 25 -135 -31 37 3 61 103 45 732
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 587 1 307 885 518 531 584 46 56 38 758
Omsättningstillgångar 3 044 2 610 3 198 3 541 1 231 699 1 258 1 456 1 178 836
Tillgångar 6 631 3 917 4 083 4 059 1 762 1 283 1 304 1 511 1 216 1 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 281 256 391 422 385 382 321 317 273
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 210 276 382 115 58 78 0 0 0 397
Kortfristiga skulder 6 018 3 359 3 445 3 554 1 282 820 923 1 191 898 924
Skulder och eget kapital 6 631 3 917 4 083 4 059 1 762 1 283 1 304 1 511 1 216 1 593
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 439 635 453 189 0 9
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 870 2 408 3 071 3 368 1 705 1 048 844 623 540 516
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 590 771 877 860 676 526 418 260 252 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 387 4 914 5 442 7 706 6 517 3 381 2 906 2 568 2 238 2 816
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 10 11 7 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 564 589 467 483 645 537 581 642 560 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 398 386 388 392 324 348 282 198 179
Rörelseresultat, EBITDA 342 188 -1 039 149 199 69 166 213 177 871
Nettoomsättningförändring -28,26% 0,88% -12,11% 17,71% 40,24% 10,84% 13,16% 14,75% -20,53% -%
Du Pont-modellen 5,16% 2,94% -0,37% 2,12% 7,72% 3,35% 10,97% 12,97% 12,91% 51,66%
Vinstmarginal 10,11% 2,44% -0,32% 1,62% 3,01% 1,33% 4,92% 7,63% 7,02% 29,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 62,82% 54,48% 92,30% 93,57% 82,20% 93,03% 89,99%
Rörelsekapital/omsättning -87,94% -15,89% -5,29% -0,24% -1,13% -3,76% 11,53% 10,32% 12,51% -3,12%
Soliditet 6,09% 7,17% 6,27% 9,63% 23,95% 30,01% 29,29% 21,24% 26,07% 17,14%
Kassalikviditet 50,58% 77,70% 92,83% 99,63% 96,02% 85,24% 136,29% 122,25% 128,95% 87,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...