Visa allt om Webb Kooper AB
Visa allt om Webb Kooper AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 726 3 382 4 714 4 673 5 317 4 517 3 221 2 906 2 568 2 238
Övrig omsättning 5 301 5 200 769 2 389 2 000 160 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 342 115 -1 104 86 136 43 143 193 157
Resultat efter finansnetto 2 226 242 25 -135 -27 73 12 95 160 86
Årets resultat 2 226 242 25 -135 -31 37 3 61 103 45
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 957 3 587 1 307 885 518 531 584 46 56 38
Omsättningstillgångar 886 3 044 2 610 3 198 3 541 1 231 699 1 258 1 456 1 178
Tillgångar 5 843 6 631 3 917 4 083 4 059 1 762 1 283 1 304 1 511 1 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 630 404 281 256 391 422 385 382 321 317
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 230 210 276 382 115 58 78 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 984 6 018 3 359 3 445 3 554 1 282 820 923 1 191 898
Skulder och eget kapital 5 843 6 631 3 917 4 083 4 059 1 762 1 283 1 304 1 511 1 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 439 635 453 189 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 649 1 870 2 408 3 071 3 368 1 705 1 048 844 623 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 858 590 771 877 860 676 526 418 260 252
Utdelning till aktieägare 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 027 3 387 4 914 5 442 7 706 6 517 3 381 2 906 2 568 2 238
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 8 10 11 7 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 621 564 589 467 483 645 537 581 642 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 589 411 398 386 388 392 324 348 282 198
Rörelseresultat, EBITDA 2 767 342 188 -1 039 149 199 69 166 213 177
Nettoomsättningförändring -% -28,26% 0,88% -12,11% 17,71% 40,24% 10,84% 13,16% 14,75% -%
Du Pont-modellen 39,62% 5,16% 2,94% -0,37% 2,12% 7,72% 3,35% 10,97% 12,97% 12,91%
Vinstmarginal 62,13% 10,11% 2,44% -0,32% 1,62% 3,01% 1,33% 4,92% 7,63% 7,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,82% 54,48% 92,30% 93,57% 82,20% 93,03%
Rörelsekapital/omsättning -29,47% -87,94% -15,89% -5,29% -0,24% -1,13% -3,76% 11,53% 10,32% 12,51%
Soliditet 45,01% 6,09% 7,17% 6,27% 9,63% 23,95% 30,01% 29,29% 21,24% 26,07%
Kassalikviditet 44,66% 50,58% 77,70% 92,83% 99,63% 96,02% 85,24% 136,29% 122,25% 128,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...