Visa allt om Sokuna Holding AB
Visa allt om Sokuna Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 146 1 049 1 048 1 037 1 349 1 642 883 1 283 912 1 201
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 104 447 -878 205 826 -381 488 141 350
Resultat efter finansnetto 228 135 486 -861 249 3 406 -232 308 -107 730
Årets resultat 222 135 486 -861 181 3 189 -247 169 -148 514
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 476 1 313 1 050 450 452 5 226 25 33 43
Omsättningstillgångar 1 798 1 912 2 404 2 647 3 875 4 553 1 123 1 552 1 469 1 755
Tillgångar 3 274 3 225 3 454 3 097 4 327 4 559 1 348 1 577 1 502 1 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 024 3 027 3 227 2 880 3 881 3 940 871 1 210 1 130 1 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 166 0 0 7
Kortfristiga skulder 250 198 227 216 446 619 311 367 372 442
Skulder och eget kapital 3 274 3 225 3 454 3 097 4 327 4 559 1 348 1 577 1 502 1 797
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 028 235 220 264 264 265 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 429 376 262 104 84 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 209 165 440 180 152 348 166 165 156
Utdelning till aktieägare 220 225 335 140 140 240 120 92 71 71
Omsättning 1 146 1 049 1 048 1 037 1 349 1 642 883 1 283 912 1 201
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 049 1 048 519 675 1 642 883 1 283 912 1 201
Personalkostnader per anställd (tkr) - 597 428 800 254 377 770 437 441 449
Rörelseresultat, EBITDA 188 104 447 -876 209 835 -358 504 162 370
Nettoomsättningförändring 9,25% 0,10% 1,06% -23,13% -17,84% 85,96% -31,18% 40,68% -24,06% -%
Du Pont-modellen 6,96% 4,16% 14,10% -27,35% 5,75% 74,86% -14,02% 31,26% 9,45% 40,62%
Vinstmarginal 19,90% 12,77% 46,47% -81,68% 18,46% 207,86% -21,40% 38,43% 15,57% 60,78%
Bruttovinstmarginal 95,55% 93,61% 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,69% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 135,08% 163,39% 207,73% 234,43% 254,19% 239,59% 91,96% 92,36% 120,29% 109,33%
Soliditet 92,36% 93,86% 93,43% 92,99% 89,69% 86,42% 64,61% 76,73% 75,23% 75,13%
Kassalikviditet 719,20% 965,66% 1 059,03% 1 225,46% 868,83% 735,54% 361,09% 422,89% 394,89% 397,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...