Visa allt om Skandinavisk Totalprofil Administration AB
Visa allt om Skandinavisk Totalprofil Administration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 880 2 700 2 750 3 100 2 436 2 250 2 400 3 600 19 096 10 188
Övrig omsättning - 180 - - - 48 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 276 -364 6 -154 -378 -264 416 1 972 447
Resultat efter finansnetto -79 249 -397 -31 -215 -435 -319 267 1 683 344
Årets resultat -899 -226 3 -28 188 -86 173 -573 786 246
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 444 263 205 242 127 138 153 408 392
Omsättningstillgångar 1 157 1 584 1 313 1 269 1 333 1 323 1 389 1 685 4 800 3 654
Tillgångar 1 505 2 028 1 576 1 474 1 575 1 451 1 528 1 838 5 209 4 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 593 819 816 845 657 320 570 1 020 437
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 204 60 12 61 0 0 0 0 90
Kortfristiga skulder 1 355 1 231 697 646 670 794 785 1 268 3 766 3 520
Skulder och eget kapital 1 505 2 028 1 576 1 474 1 575 1 451 1 528 1 838 5 209 4 047
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 428 460 99 227 349 398 332 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 148 898 711 676 539 514 587 474 631 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 317 414 357 200 241 301 290 314 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 300 203
Omsättning 880 2 880 2 750 3 100 2 436 2 298 2 404 3 600 19 096 10 188
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 293 900 917 1 033 812 750 600 1 200 6 365 3 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 77 438 560 601 324 403 355 398 512 424
Rörelseresultat, EBITDA 47 325 -320 43 -118 -367 -217 570 2 056 572
Nettoomsättningförändring -67,41% -1,82% -11,29% 27,26% 8,27% -6,25% -33,33% -81,15% 87,44% -%
Du Pont-modellen -3,19% 13,61% -23,10% 0,41% -9,78% -26,05% -17,21% 17,14% 37,86% 11,05%
Vinstmarginal -5,45% 10,22% -13,24% 0,19% -6,32% -16,80% -10,96% 8,75% 10,33% 4,39%
Bruttovinstmarginal 84,32% 73,48% 82,87% 90,06% 95,57% 93,07% 97,04% 98,56% 24,95% 26,50%
Rörelsekapital/omsättning -22,50% 13,07% 22,40% 20,10% 27,22% 23,51% 25,17% 11,58% 5,41% 1,32%
Soliditet 0,93% 29,24% 51,97% 55,36% 53,65% 45,28% 41,34% 31,01% 25,43% 10,80%
Kassalikviditet 65,24% 105,61% 188,38% 196,44% 198,96% 166,62% 174,52% 131,39% 126,95% 103,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...