Visa allt om Erik Lundströms Butik AB
Visa allt om Erik Lundströms Butik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 095 20 562 22 910 23 941 24 107 23 803 25 003 25 348 24 208 23 599
Övrig omsättning 1 925 1 741 1 731 1 615 1 092 1 209 1 202 1 051 974 1 022
Rörelseresultat (EBIT) 281 279 -491 308 -57 -10 -225 198 62 408
Resultat efter finansnetto 274 271 -495 306 -63 -16 -224 213 70 397
Årets resultat 169 465 -494 281 -63 -16 -167 111 50 380
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 158 311 416 525 733 670 411 359 418
Omsättningstillgångar 2 711 2 621 2 560 2 654 1 784 1 644 1 652 2 475 1 989 1 814
Tillgångar 2 817 2 779 2 871 3 070 2 310 2 377 2 322 2 886 2 347 2 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 117 -347 147 -134 -71 -55 242 131 81
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 0 0 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 181 81 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 467 2 661 3 219 2 923 2 262 2 367 2 377 2 587 2 216 2 151
Skulder och eget kapital 2 817 2 779 2 871 3 070 2 310 2 377 2 322 2 886 2 347 2 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 379 370 329 262 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 024 3 354 4 070 3 906 3 490 3 080 3 120 3 069 3 027 2 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 018 1 067 1 462 1 331 1 149 1 183 1 156 1 321 1 333 1 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0
Omsättning 22 020 22 303 24 641 25 556 25 199 25 012 26 205 26 399 25 182 24 621
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 13 13 13 13 12 11 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 233 2 056 1 762 1 842 1 854 1 831 2 084 2 304 1 513 1 388
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 443 429 404 362 361 398 435 294 260
Rörelseresultat, EBITDA 333 433 -297 511 167 217 -65 356 200 554
Nettoomsättningförändring -2,27% -10,25% -4,31% -0,69% 1,28% -4,80% -1,36% 4,71% 2,58% -%
Du Pont-modellen 9,98% 10,04% -17,00% 10,23% -2,47% -0,42% -9,60% 7,38% 3,03% 18,28%
Vinstmarginal 1,40% 1,36% -2,13% 1,31% -0,24% -0,04% -0,89% 0,84% 0,29% 1,73%
Bruttovinstmarginal 24,39% 25,20% 25,81% 27,18% 25,63% 24,86% 23,87% 24,76% 24,71% 24,77%
Rörelsekapital/omsättning 1,21% -0,19% -2,88% -1,12% -1,98% -3,04% -2,90% -0,44% -0,94% -1,43%
Soliditet 11,96% 4,21% -12,09% 4,79% -5,80% -2,99% -2,37% 9,81% 5,58% 3,63%
Kassalikviditet 80,75% 70,95% 55,02% 65,82% 39,92% 41,74% 44,01% 73,10% 58,53% 59,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...