Visa allt om Auktoritet Inkasso AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 116 6 606 4 598 5 137 6 511 7 743 9 592 10 048 4 268 784
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 381 1 774 -453 526 1 429 3 464 5 571 5 613 2 029 -394
Resultat efter finansnetto 1 396 1 733 -454 517 1 433 3 500 5 663 5 857 2 054 -402
Årets resultat -14 1 413 -454 378 1 029 2 571 4 168 4 304 2 054 1 419
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 250 337 138 132 154 39 69 98 127
Omsättningstillgångar 4 023 5 644 6 786 9 004 7 750 5 950 11 325 11 426 4 766 6 928
Tillgångar 4 293 5 894 7 124 9 141 7 882 6 104 11 364 11 495 4 864 7 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 135 2 679 1 266 770 392 1 984 4 268 4 879 2 629 6 576
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 158 3 214 5 857 8 372 7 490 4 120 5 596 6 615 2 235 480
Skulder och eget kapital 4 293 5 894 7 124 9 141 7 882 6 104 11 364 11 495 4 864 7 055
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 735 500 287 527 618 681 1 415 515 383
Varav tantiem till styrelse & VD - 179 - - - - - 805 - -
Löner till övriga anställda 2 302 1 255 1 115 127 1 184 1 016 1 156 837 708 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 917 788 676 482 540 517 647 816 482 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 883 4 168 4 780 2 054 6 000
Omsättning 7 116 6 606 4 598 5 137 6 511 7 743 9 592 10 048 4 268 784
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 3 4 5 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 186 1 321 1 150 1 712 1 628 1 549 1 918 2 512 1 423 392
Personalkostnader per anställd (tkr) 605 611 586 763 580 451 515 785 586 407
Rörelseresultat, EBITDA 1 468 1 861 -354 583 1 471 3 498 5 600 5 642 2 058 -374
Nettoomsättningförändring 7,72% 43,67% -10,49% -21,10% -15,91% -19,28% -4,54% 135,43% 444,39% -%
Du Pont-modellen 32,63% 30,23% -6,13% 6,33% 18,85% 57,72% 49,86% 50,97% 42,25% -5,57%
Vinstmarginal 19,69% 26,98% -9,50% 11,27% 22,82% 45,50% 59,07% 58,31% 48,15% -50,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,16% 36,78% 20,20% 12,30% 3,99% 23,63% 59,73% 47,88% 59,30% 822,45%
Soliditet 26,44% 45,45% 17,77% 8,42% 4,97% 32,50% 37,56% 42,44% 54,05% 93,21%
Kassalikviditet 127,39% 175,61% 115,86% 107,55% 103,47% 144,42% 202,38% 172,73% 213,24% 1 443,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...