Visa allt om Mezzo Media AB
Visa allt om Mezzo Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 940 2 946 2 820 2 426 3 068 3 509 2 871 2 841 3 139 3 778
Övrig omsättning - - - - - - - 221 207 293
Rörelseresultat (EBIT) 146 440 394 -101 182 591 429 413 545 483
Resultat efter finansnetto 168 445 426 -52 158 706 543 365 562 505
Årets resultat 187 295 332 50 141 387 360 166 298 280
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 822 1 076 756 632 894 1 529 1 006 879 1 037 1 465
Omsättningstillgångar 805 647 799 809 979 716 954 1 056 1 042 770
Tillgångar 1 627 1 722 1 555 1 442 1 873 2 245 1 960 1 935 2 080 2 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 661 675 480 348 648 885 827 783 941 1 003
Obeskattade reserver 680 747 704 704 820 881 707 633 534 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 286 301 372 389 404 479 427 519 605 842
Skulder och eget kapital 1 627 1 722 1 555 1 442 1 873 2 245 1 960 1 935 2 080 2 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 087 1 116 971 926 1 012 1 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 736 1 003 1 081 1 178 267 361 300 401 428 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 371 447 479 536 560 607 523 564 607 620
Utdelning till aktieägare 200 200 100 200 350 378 328 316 324 360
Omsättning 1 940 2 946 2 820 2 426 3 068 3 509 2 871 3 062 3 346 4 071
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 970 1 473 940 809 767 877 718 710 785 945
Personalkostnader per anställd (tkr) 561 736 529 577 486 525 458 480 519 580
Rörelseresultat, EBITDA 146 440 394 -101 182 591 429 413 545 493
Nettoomsättningförändring -34,15% 4,47% 16,24% -20,93% -12,57% 22,22% 1,06% -9,49% -16,91% -%
Du Pont-modellen 11,25% 29,73% 27,46% -3,61% 9,72% 31,49% 27,70% 21,40% 27,07% 22,60%
Vinstmarginal 9,43% 17,38% 15,14% -2,14% 5,93% 20,15% 18,91% 14,57% 17,94% 13,37%
Bruttovinstmarginal 79,23% 73,42% 78,01% 77,74% 78,49% 86,09% 89,86% 83,63% 86,62% 74,62%
Rörelsekapital/omsättning 26,75% 11,74% 15,14% 17,31% 18,74% 6,75% 18,36% 18,90% 13,92% -1,91%
Soliditet 73,23% 73,03% 66,18% 60,11% 66,86% 68,34% 68,78% 64,02% 63,73% 57,44%
Kassalikviditet 281,47% 214,95% 214,78% 207,97% 242,33% 149,48% 223,42% 203,47% 172,23% 91,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...