Visa allt om Webbplatsen i Sverige AB
Visa allt om Webbplatsen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 782 5 115 5 801 5 425 5 260 3 710 3 715 4 704 4 118 3 646
Övrig omsättning 122 102 80 - 3 3 28 12 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 557 628 434 838 489 -118 -893 713 550 288
Resultat efter finansnetto 575 639 444 799 500 -62 -885 738 533 308
Årets resultat 209 294 295 577 455 -62 -375 376 272 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 360 77 103 47 22 78 29 75 128
Omsättningstillgångar 2 885 2 527 2 407 1 962 1 703 1 575 1 592 2 598 2 062 2 085
Tillgångar 3 230 2 887 2 483 2 064 1 750 1 597 1 670 2 627 2 138 2 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 986 1 777 1 483 1 188 611 886 948 1 393 1 198 1 126
Obeskattade reserver 142 142 0 0 0 0 0 511 316 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 101 968 1 000 876 1 139 710 722 722 624 912
Skulder och eget kapital 3 230 2 887 2 483 2 064 1 750 1 597 1 670 2 627 2 138 2 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 867 820 750 736 883 1 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 121
Löner till övriga anställda 1 188 1 672 1 816 1 110 446 506 529 570 456 425
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 457 556 579 442 520 505 492 462 535 634
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 70 181 200
Omsättning 4 904 5 217 5 881 5 425 5 263 3 713 3 743 4 716 4 133 3 646
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 594 1 023 1 160 1 808 1 315 928 929 1 176 1 030 912
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 454 493 531 479 469 458 458 475 565
Rörelseresultat, EBITDA 572 640 438 849 496 -104 -878 759 598 353
Nettoomsättningförändring -6,51% -11,83% 6,93% 3,14% 41,78% -0,13% -21,02% 14,23% 12,95% -%
Du Pont-modellen 17,80% 22,13% 17,92% 38,71% 28,57% -3,88% -52,99% 28,66% 26,01% 13,92%
Vinstmarginal 12,02% 12,49% 7,67% 14,73% 9,51% -1,67% -23,82% 16,01% 13,50% 8,45%
Bruttovinstmarginal 77,85% 82,56% 100,00% 76,37% 77,07% 83,91% 78,92% 87,99% 88,54% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,31% 30,48% 24,25% 20,02% 10,72% 23,32% 23,42% 39,88% 34,92% 32,17%
Soliditet 64,92% 65,39% 59,73% 57,56% 34,91% 55,48% 56,77% 67,03% 66,68% 56,54%
Kassalikviditet 262,03% 261,05% 240,70% 223,97% 149,52% 221,83% 220,50% 359,83% 330,45% 228,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...