Visa allt om Postronic AB
Visa allt om Postronic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 31 207 25 766 26 054 21 377 15 385 28 535 25 513 17 331 26 755 24 807
Övrig omsättning 1 124 219 281 162 170 - - 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 451 2 668 3 017 714 504 3 327 3 088 1 405 4 500 3 946
Resultat efter finansnetto 3 684 3 414 3 549 1 438 880 3 557 3 208 1 693 4 562 3 947
Årets resultat 2 648 2 237 2 698 1 274 628 2 042 1 873 947 2 430 2 114
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 243 3 747 2 217 2 535 2 809 1 723 1 239 1 395 1 924 42
Omsättningstillgångar 10 299 9 065 12 423 8 777 9 787 12 550 13 640 9 568 9 302 7 930
Tillgångar 14 542 12 812 14 639 11 312 12 596 14 272 14 879 10 964 11 226 7 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 603 5 655 6 418 4 920 5 646 6 319 5 250 4 877 5 130 3 500
Obeskattade reserver 5 361 5 095 4 577 4 528 4 875 4 879 4 155 3 544 3 201 2 042
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 579 2 062 3 645 1 864 2 075 3 075 5 474 2 543 2 896 2 430
Skulder och eget kapital 14 542 12 812 14 639 11 312 12 596 14 272 14 879 10 964 11 226 7 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 616 573 693 816 552 524 532 868 928 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 873 1 631 1 973 2 194 1 444 1 616 1 540 1 440 1 162 1 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 416 992 973 1 297 708 848 959 895 884 609
Utdelning till aktieägare 2 000 1 700 3 000 0 1 000 0 973 1 500 1 200 800
Omsättning 31 208 25 890 26 273 21 658 15 547 28 705 25 513 17 331 26 791 24 807
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 241 5 153 5 211 4 275 3 077 4 756 4 252 3 466 4 459 4 961
Personalkostnader per anställd (tkr) 790 665 781 895 638 612 561 651 515 516
Rörelseresultat, EBITDA 3 487 2 704 3 055 753 539 3 354 3 112 1 431 4 523 3 962
Nettoomsättningförändring 21,12% -1,11% 21,88% 38,95% -46,08% 11,84% 47,21% -35,22% 7,85% -%
Du Pont-modellen 26,01% 26,67% 24,25% 12,77% 7,16% 26,10% 21,62% 15,61% 41,08% 49,62%
Vinstmarginal 12,12% 13,26% 13,63% 6,76% 5,86% 13,05% 12,61% 9,88% 17,24% 15,94%
Bruttovinstmarginal 25,23% 22,51% 31,25% 30,60% 45,93% 27,79% 30,67% 29,67% 35,31% 28,90%
Rörelsekapital/omsättning 24,74% 27,18% 33,69% 32,34% 50,13% 33,20% 32,01% 40,53% 23,94% 22,17%
Soliditet 74,16% 75,16% 68,23% 72,99% 73,35% 69,47% 55,87% 67,76% 66,23% 62,35%
Kassalikviditet 254,32% 295,44% 272,76% 314,97% 345,49% 315,41% 206,27% 279,36% 255,04% 213,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...