Visa allt om Lybydals Gris AB
Visa allt om Lybydals Gris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 297 6 758 7 706 7 926 6 410 7 351 6 390 6 336 5 414 5 813
Övrig omsättning 346 415 412 420 - - - 7 39 15
Rörelseresultat (EBIT) 806 -151 821 915 579 901 451 229 -10 820
Resultat efter finansnetto 732 -364 572 538 248 719 202 -280 -318 471
Årets resultat 66 31 32 27 40 51 190 5 7 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 062 8 725 9 446 10 168 10 629 8 834 9 437 10 029 10 592 10 283
Omsättningstillgångar 4 469 3 906 4 484 4 844 4 919 2 936 2 869 2 808 2 690 3 071
Tillgångar 12 531 12 631 13 930 15 012 15 549 11 769 12 306 12 837 13 282 13 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 861 1 795 1 763 1 731 1 704 1 665 1 614 1 424 1 419 1 412
Obeskattade reserver 2 611 1 946 2 341 1 801 1 293 1 085 417 405 690 1 015
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 252 7 335 7 813 8 800 10 105 7 447 8 767 9 266 9 677 9 558
Kortfristiga skulder 1 806 1 555 2 013 2 680 2 447 1 573 1 509 1 742 1 496 1 370
Skulder och eget kapital 12 531 12 631 13 930 15 012 15 549 11 769 12 306 12 837 13 282 13 355
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 341 334 318 305 266 328 297
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 316 1 352 1 278 892 807 791 696 539 444 463
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 472 469 470 450 359 333 305 286 303 301
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 643 7 173 8 118 8 346 6 410 7 351 6 390 6 343 5 453 5 828
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 824 1 690 1 927 1 585 1 282 1 838 1 598 2 112 1 805 1 938
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 457 440 336 304 363 330 366 391 357
Rörelseresultat, EBITDA 1 559 601 1 576 1 662 1 257 1 534 1 084 866 595 1 412
Nettoomsättningförändring 7,98% -12,30% -2,78% 23,65% -12,80% 15,04% 0,85% 17,03% -6,86% -%
Du Pont-modellen 6,94% -0,90% 6,15% 6,31% 4,01% 7,89% 3,89% 2,11% 1,28% 6,36%
Vinstmarginal 11,92% -1,69% 11,11% 11,96% 9,73% 12,64% 7,50% 4,28% 3,14% 14,61%
Bruttovinstmarginal 50,87% 43,07% 50,25% 42,61% 43,71% 49,22% 47,23% 39,82% 43,18% 50,66%
Rörelsekapital/omsättning 36,49% 34,79% 32,07% 27,30% 38,56% 18,54% 21,28% 16,82% 22,05% 29,26%
Soliditet 31,10% 26,23% 25,76% 20,37% 17,09% 20,94% 15,61% 13,36% 14,42% 16,04%
Kassalikviditet 41,86% 18,52% 27,52% 28,54% 27,99% 27,91% 32,87% 30,42% 38,37% 81,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...