Visa allt om Thoréns Bygg & Måleri i Kroksgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 937 2 197 3 536 4 521 3 663 3 159 2 739 4 000 2 840 2 075
Övrig omsättning 152 98 - 20 - - 35 - - 125
Rörelseresultat (EBIT) 139 -199 -143 135 3 15 25 28 56 81
Resultat efter finansnetto 120 -221 -156 118 -18 -4 2 4 41 65
Årets resultat 120 -221 -123 95 0 -5 -3 10 29 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 37 109 181 274 293 221 302 296
Omsättningstillgångar 490 607 489 691 676 661 873 639 658 442
Tillgångar 490 620 526 800 857 934 1 165 860 959 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 100 64 237 142 193 198 223 213 184
Obeskattade reserver 0 0 0 34 44 64 64 60 72 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 199 41 7 64 200 221 56 290 120
Kortfristiga skulder 270 320 421 522 607 478 682 522 384 362
Skulder och eget kapital 490 620 526 800 857 934 1 165 860 959 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 456 446 365 370 337 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 689 1 004 1 509 1 336 804 646 643 715 496 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 253 358 421 380 396 348 309 395 234 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 50 0 22 0 0
Omsättning 2 089 2 295 3 536 4 541 3 663 3 159 2 774 4 000 2 840 2 200
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 646 732 1 179 1 130 916 790 685 800 947 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 319 462 657 448 418 358 339 309 361 272
Rörelseresultat, EBITDA 152 -176 -71 207 96 100 107 109 137 148
Nettoomsättningförändring -11,83% -37,87% -21,79% 23,42% 15,95% 15,33% -31,52% 40,85% 36,87% -%
Du Pont-modellen 28,37% -32,10% -27,19% 16,88% 0,35% 1,61% 2,15% 3,26% 5,94% 10,98%
Vinstmarginal 7,18% -9,06% -4,04% 2,99% 0,08% 0,47% 0,91% 0,70% 2,01% 3,90%
Bruttovinstmarginal 60,82% 68,55% 66,71% 57,49% 60,20% 58,34% 62,43% 75,28% 65,07% 50,99%
Rörelsekapital/omsättning 11,36% 13,06% 1,92% 3,74% 1,88% 5,79% 6,97% 2,93% 9,65% 3,86%
Soliditet 44,90% 16,13% 12,17% 32,76% 20,35% 25,71% 21,04% 30,95% 27,62% 31,96%
Kassalikviditet 168,52% 167,50% 79,57% 132,38% 111,37% 138,28% 128,01% 122,41% 171,35% 122,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...