Visa allt om Datanova Sweden AB
Visa allt om Datanova Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 247 9 768 9 032 8 494 7 985 8 296 9 550 10 625 11 419 12 307
Övrig omsättning 1 135 1 090 1 844 1 918 1 710 931 614 453 332 581
Rörelseresultat (EBIT) 42 -2 18 -393 -32 -89 69 27 175 146
Resultat efter finansnetto 28 -10 -4 -400 -39 -78 64 18 164 130
Årets resultat 28 -10 -5 -400 -39 57 46 8 141 87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 52 56 80 71 31 68 67 52 112
Omsättningstillgångar 3 655 3 541 3 613 3 236 3 301 3 543 3 655 4 673 3 314 3 050
Tillgångar 3 743 3 593 3 669 3 316 3 372 3 573 3 723 4 740 3 366 3 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 223 1 195 1 205 1 210 1 610 1 649 1 592 1 546 1 538 1 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 159 167 167 202
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 115 0 203 99 0 0 0 197 0
Kortfristiga skulder 2 512 2 283 2 464 1 903 1 662 1 924 1 972 3 027 1 465 1 563
Skulder och eget kapital 3 743 3 593 3 669 3 316 3 372 3 573 3 723 4 740 3 366 3 161
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 836 777 759 720 723
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 527 3 161 3 259 3 218 3 053 1 489 1 221 1 378 1 140 1 348
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 203 1 030 1 192 1 218 1 151 933 754 861 736 784
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 382 10 858 10 876 10 412 9 695 9 227 10 164 11 078 11 751 12 888
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 9 12 11 9 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 325 1 085 1 004 708 726 922 1 194 1 328 1 427 1 538
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 473 497 371 382 367 352 380 328 366
Rörelseresultat, EBITDA 65 11 42 -341 2 -51 102 73 234 228
Nettoomsättningförändring 35,62% 8,15% 6,33% 6,37% -3,75% -13,13% -10,12% -6,95% -7,22% -%
Du Pont-modellen 1,12% -0,03% 0,57% -11,82% -0,95% -2,07% 1,88% 0,59% 5,35% 4,65%
Vinstmarginal 0,32% -0,01% 0,23% -4,62% -0,40% -0,89% 0,73% 0,26% 1,58% 1,19%
Bruttovinstmarginal 37,19% 45,95% 44,22% 43,44% 49,67% 43,70% 34,83% 35,31% 31,04% 30,97%
Rörelsekapital/omsättning 8,63% 12,88% 12,72% 15,69% 20,53% 19,52% 17,62% 15,49% 16,19% 12,08%
Soliditet 32,67% 33,26% 32,84% 36,49% 47,75% 46,15% 45,91% 35,15% 49,26% 48,80%
Kassalikviditet 57,64% 60,45% 71,27% 79,19% 87,97% 77,13% 109,79% 99,93% 108,19% 92,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...