Visa allt om Ahea IT Aktiebolag
Visa allt om Ahea IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 815 2 855 2 784 2 684 3 182 2 541 1 575 1 476 1 378 1 525
Övrig omsättning 2 13 - - - - 69 - - 112
Rörelseresultat (EBIT) 306 437 370 11 -18 213 196 161 -71 410
Resultat efter finansnetto 394 709 372 18 -7 210 189 161 111 412
Årets resultat 300 549 221 96 54 222 193 108 181 235
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 295 783 791 768 764 763 513 456 448
Omsättningstillgångar 1 401 1 701 1 191 1 051 1 248 1 025 1 026 1 291 1 410 1 414
Tillgångar 1 784 1 996 1 974 1 841 2 016 1 789 1 789 1 804 1 866 1 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 019 1 220 871 750 804 951 909 876 968 987
Obeskattade reserver 80 80 80 0 123 208 308 392 392 471
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 685 697 1 023 1 091 1 089 631 572 536 507 404
Skulder och eget kapital 1 784 1 996 1 974 1 841 2 016 1 789 1 789 1 804 1 866 1 862
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 097 630 630 628 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 074 1 123 1 086 1 360 1 611 29 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 751 761 774 792 984 754 465 459 458 413
Utdelning till aktieägare 400 500 200 100 150 200 180 160 200 200
Omsättning 2 817 2 868 2 784 2 684 3 182 2 541 1 644 1 476 1 378 1 637
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 408 1 428 1 392 1 342 1 061 1 271 1 575 1 476 1 378 1 525
Personalkostnader per anställd (tkr) 924 957 947 1 107 902 969 1 116 1 099 1 183 1 005
Rörelseresultat, EBITDA 306 441 380 21 -14 217 200 169 -65 416
Nettoomsättningförändring -1,40% 2,55% 3,73% -15,65% 25,23% 61,33% 6,71% 7,11% -9,64% -%
Du Pont-modellen 22,03% 35,52% 18,90% 0,98% -0,35% 12,19% 11,12% 9,26% 6,22% 22,13%
Vinstmarginal 13,96% 24,83% 13,40% 0,67% -0,22% 8,58% 12,63% 11,31% 8,42% 27,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,44% 35,17% 6,03% -1,49% 5,00% 15,51% 28,83% 51,15% 65,53% 66,23%
Soliditet 60,62% 64,25% 47,28% 40,74% 44,38% 61,73% 63,50% 64,20% 67,00% 71,22%
Kassalikviditet 204,53% 244,05% 116,42% 96,33% 114,60% 162,44% 179,37% 240,86% 278,11% 350,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...